LandboNords generalforsamling
mar.

20

Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev   17. mar. 2024

Torsdag den 21. marts kl. 18.00

LandboNords generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamlingen indledes med spisning.

Dagsorden 

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt 
  arbejdsplaner for fremtiden
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport og budget
 4. Debat om bestyrelsens beretning, årsrapport og budget
 5. Godkendelse af årsrapport
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Øvrige valg, herunder valg af revisor
 9. Eventuelt 

På valg til bestyrelsen 

Niels Hedermann og Martin Andreasen 

Hvem er valgbar til LandboNords bestyrelse? 

 • Man kan blive medlem i LandboNord, når man anerkender foreningens 
  formål (S3).
 • Som landmandsmedlem optages selvstændige landmænd, deres 
  ægtefæller/ samlevere, driftsledere eller andre, der indgår i et ejer- eller 
  brugerfællesskab (S3).
 • Kun landmandsmedlemmer har stemmeret og er valgbare (58).
 • Når man opfylder ovenstående, kan man stille op og blive valgt til udvalg, 
  kredse og hovedbestyrelsen. 

Praktisk information

Tilmelding

Tilmelding på tlf. 96242424 eller via nedenstående formular.

Adresse

Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev

Pris

Arrangementet er gratis

I henhold til persondataforordningen gør vi opmærksom på, at der ved alle LandboNords arrangementer kan tages billeder eller video af situationer, der efterfølgende vil blive lagt på vores hjemmeside eller tilknyttede digitale medier. Læs om dine rettigheder i vores persondatapolitik.

TILMELD DIG HER

Tilmeld dig ved at udfylde formularen nedenfor og klik dernæst på Send-knappen nederst på siden.

FORENING
Kia Klostergaard Gaardlund

Kia Klostergaard Gaardlund

Foreningskonsulent