Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Bliv ringet op

COVID-19 spredningen skal stoppes nu - vi hjælper hinanden

Få hjælp under COVID-19

Som virksomhedsejer står du hver dag i situationer, hvor coronavirus har ændret hverdagen, eller hvor selve grundlaget for din virksomhed er usikkert.

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte i forhold til din konkrete situation, er du velkommen til at kontakte LandboNord for at høre mere på 96 24 24 24 eller din rådgiver direkte. 

Hos LandboNord står vi som altid klar til at rådgive dig om dine muligheder.

COVID-19 spredningen skal stoppes nu - vi hjælper hinanden!
 

Quick links:

Få digitale løsninger og lad os mødes online


Vores Digitale Team hjælper dig godt i gang med at afholde online møder. Vi guider dig igennem opsætning og brug af digitale løsninger, som for eksempel Teams, Skype og TeamViewer.

Hos LandboNord står vi som altid klar til at rådgive dig, og hjælper gerne med alt det tekniske, så du kan sidde hjemme foran computeren og holde mødet. 

Kontakt LandboNords IT-konsulent Finn Winther Wammen på tlf. 96 24 24 84 eller IT-konsulent Carsten Pinderup på tlf. 96 24 24 86 for mere information. 

Læs mere

 

Midlertidig lønkompensation

Få hjælp til ansøgning og revisorerklæring

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært økonomisk hårdt ramt som følge af COVID-19, og som står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Der ydes i ordningen midlertidig kompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige.

Alle virksomheder er omfattet af denne ordning uanset virksomhedsform, branche mv., hvis virksomheden lever op til øvrige kriterier i ordningen.

Kontakt LandboNords juniorkonsulent, Lasse Mellergård på tlf. 96 24 17 27 eller chefrådgiver, Jesper Frisgaard på tlf. 96 24 17 20 for mere information.

Læs mere

 

Arbejdsfordeling – ordningen gøres mere fleksibel

Ordningen om arbejdsfordeling betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne kan så få supplerende dagpenge.

Reglerne ændres, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidig, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Kontakt LandboNords socialkonsulent, Mette Neist på tlf. 96 24 24 24 for mere information.

Læs mere

Nyt om COVID-19

COVID-19: Lønkompensation, som følge af restriktioner i syv nordjyske kommuner 03/12/2020

COVID-19: Lønkompensation, som følge af restriktioner i syv nordjyske kommuner

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomiske ramt som følge af COVID-19, og som står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Artiklen er opdateret den 4. december 2020.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720.

Der ydes i ordningen midlertidig kompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige.

Alle virksomheder inden for de syv nordjyske kommuner er omfattet af denne ordning uanset virksomhedsform, branche mv., hvis virksomheden lever op til øvrige kriterier i ordningen.

Virksomheder i og udenfor de syv kommuner kan ligeledes være omfattet af lønkompensation for pendlere vedrørende de medarbejdere, der var nødsaget til at krydse en af de syv kommunegrænser for at kunne passe sit arbejde. – Læs mere om den ordning via linket her.

Hvis du ønsker at læse om lønkompensationsordningen fra foråret, kan du trykke her

ÅBEN FOR ANSØGNING

Ansøgningsfrist 24. december 2020

Lønkompensation for nordjyske virksomheder

Man kan få kompensation gennem denne ordning hvis:

 • Virksomheden står til afskedigelse af min. 30% af de ansatte
 • Virksomheden står til afskedigelse af over 50 ansatte (også selvom under 30%)
 • Virksomheden fortsat betaler fuld løn til de hjemsendte medarbejdere
 • De fyringstruede medarbejderne ikke arbejder i perioden (Hjemsendes)
 • Man har minimum 1 ansat
 • Der er en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og virksomhed, og medarbejderen er ansat senest den 5. november 2020.
 • Virksomheden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager i den lønkompenserende periode.

Virksomhedsejeren er ikke omfattet af ordningen, selv om ejeren får løn.

Hvad kan virksomheden få i kompensation

 • Kompensationen for fastansatte vil udgøre 75% af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejder. Dog maks. 30.000 kr. pr. mdr. pr. medarbejder
 • Kompensationen for timelønnede vil udgøre 90% af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejder. Dog maks. 30.000 kr. pr. mdr. pr. medarbejder
 • Kompensationen for elever/lærlinge er 90% af lønnen, underforudsætning af eleven/lærlingen fortsat modtager fuld løn, samt at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at virksomheden kan få kompensation, lønnen til den deltidsansatte indgår i den samlede beregning, forholdsmæssigt i forhold til antal timer. Løsarbejdere er derimod ikke omfattet, dvs. medarbejder der lejlighedsvis ansættes på dags-/timebasis, hvor der ikke er aftalt ansættelse på over 2 dage.

Der kan ikke modtages kompensation for de dage medarbejderen holder fri.

Hvilken periode kan virksomheden få kompensationen

Kompensationsordningen gælder fra og med den 6. november og til og med 26. november 2020.

Hvilken dokumentation og hvordan søges kompensationen

Til ansøgningen skal der pr. medarbejder, der hjemsendes bruges følgende:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Periode start (første dag med hjemsendelse)
 • Periode slut (sidste dag med hjemsendelse)
 • Ansættelsestype (funktionær, Ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn (i kr.)
 • Antal dage undtaget (dage der ikke søges kompensation – tjenestefrihed u. løn)
 • Beskæftigelsesgrad i timer pr. uge (37 timer eller derudover = fuldtid)
 • Produktionsnummer(p-enhed)
 • Arbejdsstedsnummer

Virksomheden vil efter ansøgning hurtigst muligt få udbetalt kompensation.

Risiko for tilbagebetaling af kompensationen

Hvis virksomheden før end beregnet får brug for medarbejderen og derved kalder medarbejderen tilbage på arbejde i kompensationsperioden, skal virksomheden tilbage betale de antal dage medarbejderne er tilbage, men får fortsat kompensation for den periode medarbejderen har været hjemme, samt for ørige medarbejder der fortsat er hjemsendt.

Hvis virksomheden ved ansøgningen ved, at medarbejderen kun skal være hjemsendt en del af perioden, kan det allerede ved ansøgning oplyses, således virksomheden undgår tilbagebetaling.

Dokumentation efter kompensationsperioden

Når kompensationsperioden er udløbet, skal der indsendes dokumentation for at ordningen er blevet udnyttet. Virksomheden skal indsende dokumentation for medarbejdernes faktiske hjemsendelsesperiode, lønniveau mv.

LandboNord står selvfølgelig klar til at hjælpe med såvel ansøgning, som efterfølgende indsendelse af dokumentation.

Har du yderligere spørgsmål så er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720

Ansøgningen skal laves med virksomhedens NemID, via dette link.

Tidspunkt:
3. december 2020 kl. 14:51Tilmeld

Vis alle

Til alle der har brug for hjælp i landbruget eller til dig der vil hjælpe

Mens det meste af Danmark er lukket ned som følge af COVID-19, så fortsætter landbruget med at producere fødevarer til befolkningen.

Alle er potentielt i risikogruppen for at blive ramt af coronavirus, så LandboNord iværksætter nu et ekstraordinært initiativ, som skal sikre, at dyrene på de nordjyske landbrug stadig vil blive passet, hvis landmanden eller hans medarbejdere lægger sig syge.

Lønnet arbejde
Du kan melde dig til initiativet ved at sende en mail til coronajob@landbonord.dk hvori du skriver fra hvilket geografisk område, du kan hjælpe i, og hvilke faglige kvalifikationer du har at byde ind med. Herefter vil LandboNord matche indkomne kandidater med de landmænd, som har brug for hjælp.

Kontakt Karina Thomsen på tlf. 96 24 18 82, rådgivningschef i LandboNord Agriculture, Merete L. Andersen på mobil 20 10 61 94 eller send en mail: coronajob@landbonord.dk.

Se mere

Kontakt