Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Bliv ringet op

COVID-19 spredningen skal stoppes nu - vi hjælper hinanden

Få hjælp under COVID-19

Som virksomhedsejer står du hver dag i situationer, hvor coronavirus har ændret hverdagen, eller hvor selve grundlaget for din virksomhed er usikkert.

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte i forhold til din konkrete situation, er du velkommen til at kontakte LandboNord for at høre mere på 96 24 24 24 eller din rådgiver direkte. 

Hos LandboNord står vi som altid klar til at rådgive dig om dine muligheder.

COVID-19 spredningen skal stoppes nu - vi hjælper hinanden!
 

Quick links:

Få digitale løsninger og lad os mødes online


Vores Digitale Team hjælper dig godt i gang med at afholde online møder. Vi guider dig igennem opsætning og brug af digitale løsninger, som for eksempel Teams, Skype og TeamViewer.

Hos LandboNord står vi som altid klar til at rådgive dig, og hjælper gerne med alt det tekniske, så du kan sidde hjemme foran computeren og holde mødet. 

Kontakt LandboNords IT-konsulent Finn Winther Wammen på tlf. 96 24 24 84 eller IT-konsulent Carsten Pinderup på tlf. 96 24 24 86 for mere information. 

Læs mere

 

Midlertidig lønkompensation

Få hjælp til ansøgning og revisorerklæring

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært økonomisk hårdt ramt som følge af COVID-19, og som står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Der ydes i ordningen midlertidig kompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige.

Alle virksomheder er omfattet af denne ordning uanset virksomhedsform, branche mv., hvis virksomheden lever op til øvrige kriterier i ordningen.

Kontakt LandboNords juniorkonsulent, Lasse Mellergård på tlf. 96 24 17 27 eller chefrådgiver, Jesper Frisgaard på tlf. 96 24 17 20 for mere information.

Læs mere

 

Arbejdsfordeling – ordningen gøres mere fleksibel

Ordningen om arbejdsfordeling betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne kan så få supplerende dagpenge.

Reglerne ændres, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidig, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Kontakt LandboNords socialkonsulent, Mette Neist på tlf. 96 24 24 24 for mere information.

Læs mere

Nyt om COVID-19

Opsamling på COVID-19 information 24/04/2020

Opsamling på COVID-19 information

Uge 17: Regeringen og alle Folketingets partier er enige om omfattende hjælpepakker til dansk økonomi i forbindelse med tab som følge af COVID-19

I LandboNord er vores hold af eksperter klar til at hjælpe dig og din virksomhed. På hjemmesiden lnerhverv.dk kan du finde relevant information. Her kan du også blive ringet op af en medarbejder, som kan hjælpe dig i den konkrete situation, du oplever i øjeblikket.

I det følgende kan du læse lidt om det, der er sket i løbet af uge 17

• Generelt

• Rentefrit lån i moms- og lønsumsafgift

• Kompensation til selvstændige og freelancere

• Kompensation for virksomhedens faste omkostninger

• Midlertidig lønkompensation

• Udskydelse af frist for lønsumsafgift

Generelt

Den 18. april 2020 blev folketingets partier enige om nye hjælpepakker, justering af eksisterende hjælpepakker, samt en forlængelse af perioderne der kan søges for. Nedenstående kommer en kort opsummering af hvad der er afklaret på nuværende tidspunkt om ændringerne. Loven er endnu ikke vedtaget, bekendtgørelsen og vejledningerne er derfor endnu ikke udarbejdet.

LN Erhverv og LandboNord følger udviklingen.

Rentefrit lån i moms- og lønsumsafgift

Ordningen er som udgangspunkt for alle momsregistrerede SMV-virksomheder, samt visse virksomheder omfattet af lønsumsafgiftsloven.

• Virksomheder der indberetter moms halvårligt, kan ansøge om lån svarende til momsbeløbet for 2. halvår 2019.

• Virksomheder der indberetter moms kvartalsvis, kan ansøge om lån svarende til momsbeløbet for 4. kvartal 2019.

• Visse virksomheder der indberetter lønsumsafgift (fysioterapeuter, tandlæger, taxa-vognmænd m.fl.), kan ansøge om lån svarende til lønsumsafgiften for 1. kvartal 2020, samt ¼ af lønsumsafgiften for overskuddet 2019, hvis det er angivet.

Der forventes åben for ansøgning i perioden 4. maj 2020 til 15. juni 2020. Lånet er rentefrit og skal tilbagebetales senest den 21. april 2021. Læs mere her.

Kompensation til selvstændige og freelancere

Ordningen forlænges med 1 måned, således det bliver muligt at søge til om med den 8. juli 2020. Herudover ændres kompensationsgraden fra 75 % til 90 % af den tabte omsætning, og for de virksomheder der blev lukket ved påbud, ændres kompensationsgra-den til 100 % for påbudsperioden. Der kompenseres dog fortsat maksimalt med 23.000 kr. pr. mdr. Herudover ændres ordningen, således grænsen for maksimalt antal ansatte hæves fra 10 – 25 for at komme med i ordningen. De nye kriterier er gældende med tilbage virkende kraft. Det vil kræve en ny ansøgning at få kompensation for den forlængede periode. Der forventes åbnet for ansøgning, efter nye retningslinjer, medio maj.

Har man søgt kompensation, og ikke umiddelbart har fordel af den ændrede kompensationsprocent, eller ikke har udbytte af den, behøver man ikke gøre yderligere. Ved indberetning af kontroltal senere på året, vil procentsatsen automatisk blive ændret til 90 %. Læs mere her.

Kompensation for virksomhedens faste omkostninger

Ordningen forlænges med 1 måned, så det bliver muligt at søge til om med den 8. juli 2020. Grænsen for minimum omsætningsnedgang i perioden ændres fra 40 % til 35 %. Grænsen for faste omkostninger ændres, så virksomheden nu skal have faste omkostninger for 12.500 kr. i stedet for oprindelige 25.000 kr. Der forventes åbnet for ansøg-ning, efter nye retningslinjer, medio maj. Læs mere her.

Midlertidig lønkompensation

Ordningen forlænges med 1 måned, således det bliver muligt at søge til om med den 8. juli 2020. Herudover ændres reglerne for ansøgning vedrørende ansatte i fleksjob, så der bliver ens vilkår uanset om man er på ny eller gammel ordning. Der forventes åbnet for ansøgning, efter nye retningslinjer, medio maj. Læs mere her.

Udskydelse af frist for lønsumsafgift

Betalingsfristerne for lønsumsafgift for visse virksomheder, herunder tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, taxavognmænd mv. udskydes, ligesom man har udskudt fristerne for momspligtige virksomheder.

- 2. kvartal 2020 – frist ændres fra 15. juli 2020 til 1. september 2020

- 3. kvartal 2020 – frist ændres fra 15. oktober 2020 til 16. november 2020

Se samlet overblik over udskudte frister findes her.

For yderligere information om ovenstående hjælpepakker, kan du læse mere på lnerhverv.dk, eller på www.virkomhedsguiden.dk, hvor der jævnligt sker opdateringer.

Har du spørgsmål – så kontakt din økonomikonsulent eller en af vores øvrige eksperter på telefon 96242424.

Tidspunkt:
24. april 2020 kl. 11:19Tilmeld

Vis alle

Til alle der har brug for hjælp i landbruget eller til dig der vil hjælpe

Mens det meste af Danmark er lukket ned som følge af COVID-19, så fortsætter landbruget med at producere fødevarer til befolkningen.

Alle er potentielt i risikogruppen for at blive ramt af coronavirus, så LandboNord iværksætter nu et ekstraordinært initiativ, som skal sikre, at dyrene på de nordjyske landbrug stadig vil blive passet, hvis landmanden eller hans medarbejdere lægger sig syge.

Lønnet arbejde
Du kan melde dig til initiativet ved at sende en mail til coronajob@landbonord.dk hvori du skriver fra hvilket geografisk område, du kan hjælpe i, og hvilke faglige kvalifikationer du har at byde ind med. Herefter vil LandboNord matche indkomne kandidater med de landmænd, som har brug for hjælp.

Kontakt Karina Thomsen på tlf. 96 24 18 82, rådgivningschef i LandboNord Agriculture, Merete L. Andersen på mobil 20 10 61 94 eller send en mail: coronajob@landbonord.dk.

Se mere

Kontakt