Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LN Erhverv

COVID-19: Hjælpepakker som følge af restriktioner i Nordjylland 11-11-2020

COVID-19: Hjælpepakker som følge af restriktioner i Nordjylland

Et flertal i folketinget er den 7. november blevet enige om hjælpepakker til de nordjyske virksomheder, beliggende i de 7 kommuner omfattet af skærpede restriktioner. Herudover blev der ved trepartsaftale vedtaget nye lønkompensationsordninger den 8. november 2020.

Artiklen er opdateret den 11. november 2020.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720

Det er politisk aftalt, at følgende ordninger kommer til at gælde i perioden 6. november til 3. december.

 • Omsætningstab for selvstændige, freelancere mfl.
 • Kompensation for faste omkostninger
 • Lønkompensation inkl. pendlerlønkompensation.

Aftaleteksten fra trepartsaftalen er offentliggjort, men der foreligger endnu ingen aftaletekst vedrørende kompensation for omsætningstab for selvstændige, fleelancere m.fl., samt for faste omkostninger.

Omsætningstab for selvstændige, freelancere m.fl.

 • Alle selvstændige mv. i de 7 kommuner, som har en omsætningsnedgang på mindst 30 pct., kan få kompensation for selvstændige.
 • Der ydes kompensation for 90 pct. af omsætninger, dog 100 pct i perioder hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent.
 • Kompensation er maksimalt 23.000 kr. pr. mdr. pr. ejer med over 25% ejerandel.
 • Desuden gælder øvrige regler for kompensationsordningen.

Faste omkostninger

 • Alle virksomheder i de 7 kommuner får adgang til kompensation for faste omkostninger, hvis virksomheden har en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.
 • Virksomheden vil få dækket en procentdel af de faste omkostninger, alt afhængig af omsætningsnedgangen.
 • Tvangslukkede virksomheder vil kunne få 100 pct. kompensation for de faste omkostninger, herunder husleje, renter mm.

Lønkompensation inkl. pendlerlønkompensation

Virksomheder i de 7 Nordjyske kommuner får adgang til at ansøge om lønkompensation for perioden 6. november 2020 til 3. december 2020 efter den hidtidige ordning, hvilket vil sige:

 • Mindst 30% af medarbejderne, eller mindst 50 ansatte, skal hjemsendes
 • Hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde hjemmefra under hjemsendelsen
 • Virksomheden skal udbetale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden
 • Virksomheden må ikke afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager i kompensationsperioden
 • Lønkompensation udgør 75% af de samlede lønudgifter for funktionærer
 • Lønkompensation udgør 90% af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer
 • Der kan maksimalt udbetales 30.000 kr. pr. ansat.  

Som noget nyt vil regeringen oprette en ny pendlerlønkompensationsordning.

 • Pendlerlønkompensationsordningen indføres for virksomheder med arbejdssteder i og udenfor de 7 kommuner.
 • Der ydes kompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde grundet lukningen af kommunegrænserne.
 • Virksomheden skal udbetale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden
 • Virksomheden må ikke afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager i kompensationsperioden
 • Lønkompensation udgør 75% af de samlede lønudgifter for funktionærer
 • Lønkompensation udgør 90% af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer
 • Der kan maksimalt udbetales 45.000 kr. pr. ansat.  
 • Kompensation som følge af restriktion vedr. pendling på tværs af kommunegrænser kræver dokumentation for, at medarbejdere bor i en tvangslukket kommune, eller at virksomhederne ligger i nedlukkede kommuner, og at de bosatte er i forskellige kommuner.

Vi opdater siden løbende i takt med offentliggørelse af aftaletekst, bekendtgørelse osv.

Har du yderligere spørgsmål så er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720.
Kontakt