Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LN Erhverv

COVID-19: Kompensation til selvstændige og freelancere 19-03-2020

COVID-19: Kompensation til selvstændige og freelancere

Ordningen er målrettet selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19, forventer et omsætningstab på minimum 30%. 

Artiklen er opdateret den 10. november 2020

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720

For at opnå støtten gennem ordningen skal virksomheden gennem en forudgående periode have haft en omsætning på mindst 10.000 pr. måned.

ÅBEN for ansøgning den 1. april 2020

Ansøgningsfrist for perioderne 9. marts til 8. juni og 9. marts til 8. juli er 31. august 2020.

Ansøgningsfristen for perioden 9. juli til 31. august er 30. november 2020

Kompensationsordning til selvstændige, freelancere mm. som dækker perioden 9. juli til 31. august 2020.

Virksomheder kan ansøge om kompensation for den nye periode 9. juli 2020 – 8. august 2020, hvis virksomheden har haft omsætningsfald på mindst 30%, som følge af COVID-19. Omsætningsfaldet måles som udgangspunkt op mod referenceperioden 1. juli 2019 – 31. juli 2019.

Selvom perioden af erhvervsstyrelsen m.fl. betegnes som den 5. måned – er der tale om en særskilt periode og omsætningsfaldet skal derfor ikke vurderes sammen med omsætningsfaldet i de øvrige ansøgninger for hhv. 3 og 4 måneder.

Perioden kan derfor søges særskilt, uden forudgående ansøgning af henholdsvis 3 og 4 måned. 

Kompensationens størrelse og øvrige betingelser er uændrede i forhold til tidligere krav i ordningen og kan læses i nedenstående.

Man kan kun få kompensation gennem denne ordning hvis:

 • Man er virksomhedsejer med mindst 25% ejerskab og arbejder i virksomheden.
 • Virksomheden har haft en omsætning på mindst 10.000 pr. mdr. inden COVID-19. 
 • Folkepensionister og deltidsvirksomheder kan også få kompensation, hvis de lever op til øvrige kriterier i ordningen.
 • Virksomheden og ejeren er registreret i hhv. CVR og CPR-registrene.
 • Virksomheden maksimalt har 25 fuldtidsansatte.
 • Virksomheden var registreret før den 9. marts 2020.
 • Virksomhedsejerens samlede personlige indkomst for 2020 ikke overstiger 800.000 kr.
 • Man er ”freelancer uden CVR-nr.” med B-indkomst på minimum 120.000 i 2019 – svarende til mindst 10.000 kr. pr. mdr.

Hvad kan virksomheden få i kompensation.

Kompensationen vil udgøre 90 % af virksomhedens gennemsnitlige omsætningstab, dog maksimalt 23.000 pr. mdr. pr. ejer med mindst 25 % ejerandel. For virksomheder, som har været lukket ved påbud, vil kompensationen være 100 % i påbudsperioden, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i hele perioden. Dog fortsat maksimal 23.000 pr. mdr.

For perioden 9, juli 2020 – 31. august 2020 kan der maksimalt modtages 23.000 for hele perioden.

Hvis ægtefællen også arbejder i virksomheden (medarbejdende ægtefælle) kan virksomheden modtage 23.000 for både ejer og ægtefælle – altså samlet 46.000 pr. mdr. Virksomheden kan godt få kompensation til ansatte (anden ordning), samtidigt med ejeren får fra denne. Kompensationen er skattepligtig.

Hvilken periode kan virksomheden få kompensationen og kan ejeren få fra flere virksomheder?

Virksomheden kan søge kompensation for enten 3, 4 eller 5 måneder, det er valgfrit for virksomheden, hvor mange måneder virksomheden ansøger, men kriterier for ordningen skal være opfyldt for hele den valgte periode. Perioderne er som følgende:

 • 9. marts 2020 til 8. juni 2020
 • 9. marts 2020 til 8. juli 2020
 • 9. juli 2020 til 31. august 2020 (OBS. skal søges særskilt)

Man kan kun modtage kompensation for en virksomhed, selvom man ejer flere. Man kan med andre ord ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.

Hvilken dokumentation og hvordan søges kompensationen?

Ansøgning skal laves digitalt via virksomhedsguiden.dk af indehaveren selv. Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe med afklaring, udskrifter af dokumentation mm. – Ligeledes kan vi guide dig gennem ansøgningen.

Du skal finde følgende klar inden ansøgning

 • Virksomhedens navn, cvr.nr. og stiftelsesdato
 • Antal ansatte opgjort i årsværk (dokumentation, hvis ændret siden 1. januar 2020)
 • Navn, cpr.nr. og ejerandel på virksomhedens ejer (ved flere ejere.)
 • Dokumentation på arbejde i virksomheden (ved flere ejere. Enkelmandsvirksomheder og freelancer fritaget herfor.)
 • Hvis medarbejdende ægtefælle – Ægtefælles cpr.nr og navn
 • Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden
 • Virksomhedens omsætning i hele 2019 (pdf af momsregnskab, kontokort eller lignende)
 • Virksomhedens omsætning i referenceperioden (pdf af momsregnskab, kontokort eller lignende) – Referenceperioden er som udgangspunkt april - juni 2019. For ansøgninger på 3 og 4 måneder.
 • Virksomhedens omsætning i referenceperioden (pdf af momsregnskab, kontokort eller lignende) – Referenceperioden er som udgangspunkt 1. juli – 31. juli 2019.For ansøgninger på 5 måned)
 • Om du eller evt. medarbejdende ægtefælle modtager offentlige ydelser (syge dagpenge eller lignende)
 • Dokumentation for at virksomheden har været lukket ved påbud.
 • Kontaktoplysninger på ansøger, navn, telefonnummer og e-mail.
 • Afgive tro-og loverklæring på oplysningernes rigtighed.

Vi anbefaler at du inden påbegyndelse af ansøgningen kontakter din konsulent, hvor I gennemgår oplysningerne til ansøgningen, og får fundet relevant dokumentation frem, så I er helt klar til ansøgningsprocessen.

Efterfølgende dokumentation

Efter perioden skal der indsendes en opgørelse over det faktiske omsætningstab i perioden, fristen for indsendelse er 8. februar 2021.

Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen dog pålægge dig at anvende revisorbistand.

Risiko for tilbagebetaling

Hvis omsætningstabet viser sig mindre end 30% i perioden, eller den selvstændiges personlig indkomst overstiger 800.000, vil kompensationen med tillæg af renter skulle tilbagebetales.

Har du yderligere spørgsmål så er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720
Kontakt