Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LN Erhverv

COVID-19: Lønkompensation til pendlere, som følge af restriktioner i syv nordjyske kommuner 03-12-2020

COVID-19: Lønkompensation til pendlere, som følge af restriktioner i syv nordjyske kommuner

Du kan ansøge om kompensation i ordningen for de medarbejder der, grundet den kraftige opfordring til ikke at krydse kommunegrænserne i de syv nordjyske kommuner, ikke har haft mulighed for enten at pendle mellem de syv nordjyske kommuner eller pendle ind og ud af de syv nordjyske kommuner.

Artiklen er opdateret den 4. december 2020.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720

Har du hjemsendt minimum 30% af medarbejderne eller mere en 50 ansatte, vil du være omfattet af den generelle lønkompensationsordning – læs mere via linket her.

ÅBEN FOR ANSØGNING

Ansøgningsfrist 24. december 2020

Lønkompensation for pendlere

Man kan få kompensation gennem denne ordning hvis:

 • Virksomheden er beliggende i en af de syv kommuner og medarbejderen er bosiddende i en anden kommune (både inden og uden for de syv kommuner)
 • Virksomheden er beliggende uden for de syv kommuner, men medarbejderen er bosiddende i en af de syv kommuner.
 • Virksomheden fortsat betaler fuld løn til de hjemsendte medarbejdere
 • De fyringstruede medarbejderne ikke arbejder i perioden (Hjemsendes)
 • Man har minimum 1 ansat
 • Der er en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og virksomhed, og medarbejderen er ansat senest den 5. november 2020.
 • Virksomheden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager i den lønkompenserende periode.

Virksomhedsejeren er ikke omfattet af ordningen, selv om ejeren får løn, der er dog en anden ordning, for virksomhedsejere, som ikke har kunne pendle til sin virksomhed i perioden.

Hvad kan virksomheden få i kompensation

 • Kompensationen for fastansatte vil udgøre 75% af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejder. Dog Maks. 45.000 kr. pr. mdr. pr. medarbejder
 • Kompensationen for timelønnede vil udgøre 90% af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejder. Dog maks. 45.000 kr. pr. mdr. pr. medarbejder
 • Kompensationen for elever/lærlinge er 90% af lønnen, underforudsætning af eleven/lærlingen fortsat modtager fuld løn, samt at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at virksomheden kan få kompensation, lønnen til den deltidsansatte indgår i den samlede beregning, forholdsmæssigt i forhold til antal timer. Løsarbejdere er derimod ikke omfattet, dvs. medarbejder der lejlighedsvis ansættes på dags-/timebasis, hvor der ikke er aftalt ansættelse på over 2 dage.

Der kan ikke modtages kompensation for de dage medarbejderen holder fri.

 

Hvilken periode kan virksomheden få kompensationen

 • Virksomheder uden for de syn kommuner med medarbejder indenfor de syv kommuner, kan søge kompensation fra og med den 6. november og til og med 26. november 2020.
 • Virksomheder inden for de syn kommuner med medarbejder udenfor de syv kommuner, kan søge kompensation fra og med den 6. november og til og med 26. november 2020.
 • Virksomheder inden for de syv kommuner med medarbejder indenfor en anden af de syv kommuner vil kunne søge kompensation fra og med den 6. november og til og med den 16. november. Dette skyldes ophævelsen af restriktionen mellem kommunerne.

Hvilken dokumentation og hvordan søges kompensationen

Til ansøgningen skal der pr. medarbejder, der hjemsendes bruges følgende:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Periode start (første dag med hjemsendelse)
 • Periode slut (sidste dag med hjemsendelse)
 • Ansættelsestype (funktionær, Ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn (i kr.)
 • Antal dage undtaget (dage der ikke søges kompensation – tjenestefrihed u. løn)
 • Beskæftigelsesgrad i timer pr. uge (37 timer eller derudover = fuldtid)
 • Produktionsnummer(p-enhed)
 • Arbejdsstedsnummer

Virksomheden vil efter ansøgning hurtigst muligt få udbetalt kompensation.

Risiko for tilbagebetaling af kompensationen

Hvis virksomheden før end beregnet får brug for medarbejderen og derved kalder medarbejderen tilbage på arbejde i kompensationsperioden, skal virksomheden tilbage betale de antal dage medarbejderne er tilbage, men får fortsat kompensation for den periode medarbejderen har været hjemme, samt for ørige medarbejder der fortsat er hjemsendt.

Hvis virksomheden ved ansøgningen ved, at medarbejderen kun skal være hjemsendt en del af perioden, kan det allerede ved ansøgning oplyses, således virksomheden undgår tilbagebetaling.

Dokumentation efter kompensationsperioden

Når kompensationsperioden er udløbet, skal der indsendes dokumentation for at ordningen er blevet udnyttet. Virksomheden skal indsende dokumentation for medarbejdernes faktiske hjemsendelsesperiode, lønniveau. Mv.

LandboNord står selvfølgelig klar til at hjælpe med såvel ansøgning, som efterfølgende indsendelse af dokumentation.

Har du yderligere spørgsmål så er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720

Ansøgningen skal laves med virksomhedens NemID, via dette link.
Kontakt