Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LN Erhverv

COVID-19: Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for skat og moms 19-03-2020

COVID-19: Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for skat og moms

Reglerne for udskydelse af fristerne for skatter, moms, lønsumsafgift, selvangivelse mm. er gældende for alle uanset om ens virksomhed er ramt af COVID-19 eller ej.

Artiklen er opdateret 12. juni 2020

Du er velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720

Det er fortsat muligt at indbetale indeholdt AM-bidrag, A-skat, moms og lønsumsafgift efter de gamle frister – det er dog vigtigt at udbetalingsgrænsen for skattekontoen sættes op på Tastselv Erhverv forinden, da skat ellers vil udbetale det indbetalte beløb igen. Få evt. hjælp eller vejledning hertil af din assistent ved LandboNord/LN Erhverv.

Endnu flere frist udskydelser på vej.

Betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag udskydes igen, denne gang er det vedrørende lønperioderne august, september og oktober, som udskydes med henholdsvis 4,5 måned, 5,5 måned og 6,5 måned. Dette gøres for at undgå dobbelt betalinger, som følge af udskydelserne for Lønperioderne april, maj, juni. Se nedenstående skema, for de nye frister.

Momsfristerne for månedsmoms og kvartalsmoms udskydes også lidt mere. Månedsafregning for juli 2020 flyttes med 15 dage - til den 9. september og månedsafregninegn for august flyttes med 7 dage - til den 2. oktober 2020.

For momsafregningen for 3. kvartal, bliver det muligt at udskyde betaling og indberetningen, således indberetning og betalingsdato, bliver den samme som for 4. kvartal 2020 – 1. marts 2021. Ønsker man at indberette og betale moms for 3. kvartal til normale frister, vil det være muligt indtil 1. december 2020. (normal frist)

Udskydelse af lønsumsafgift

Udskydelsen af lønsumsafgift gælder for visse erhverv, herunder fysioterapeuter, tandlæger, taxavognmænd med flere. Fristen for 2. kvartal er ændret fra 15. juli til 1. september 2020 og fristen for 3. kvartal er ændret fra 15. oktober til 16. november 2020.

Udskydelse af selvangivelse til skat og indberetningsfrist til Erhvervsstyrelsen.

Selvangivelsesfristen for alle skatteydere er flyttet frem til 1. september 2020.

Herudover er seneste dato for indbetaling af restskat ligeledes flyttet fra 1. juli til 1. september 2020. Renteberegningen er dog ikke ændret.

Alle virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, har fået udskudt indberetningsfristen med 3 mdr. Det gælder virksomheder med årsafslutning i perioden 31.10.2019 – 30.04.2020.

Udskydelse af betalingsfristen for B-skat.
Betalingsfristerne for B-skat den 20. april og den 20. maj er flyttet til henholdsvis den 22. juni og den 21. december 2020.

Det skal dog bemærkes at udskydelsen ikke ændre ved størrelsen af raterne. Selvstændige, der med rimelig sikkerhed må formode, at omsætningen ikke vil blive hentet i løbet af resten af året, og årets indkomst dermed bliver laver end hvad der forskudsregistreret på nuværende tidspunkt, bør overveje en ændring af deres forskudsopgørelse.

En ændring af forskudsopgørelse vil således kunne minimere de resterende B-skatterater eller helt fjerne dem. Forventer du allerede på nuværende tidspunkt at 2020 ender med et 0-resultat eller et underskud, vil allerede indbetalte B-skatter dog ikke komme til udbetaling. For at få udbetalt allerede indbetalte B-skatter skal du være opmærksom på at man kan anmode skattestyrelsen om en forskudsudbetaling, hvis det kan godtgøres, at de allerede indbetalte skatter kommer til at overstige den endelige skat.  

LandboNord står selvfølgelig klar til at hjælpe med tilretning af forskudsopgørelsen, samt eventuelt anmodning af udbetaling af allerede indbetalt B-skat, hvis dette måtte være aktuelt.

Udskydelse af indeholdt AM-bidrag og A-skat.

Indeholdt A-skat og AM-bidrag for løn der udbetales i marts måned 2020, skal indbetales som normalt. For store virksomheder vil det sige den 31.marts og får små og mellemstore virksomheder er det den 10. april.

For løn der udbetales i april, maj og juni måned forlænges betalingsfristen med fire måneder. Det skal bemærkes, at det kun er betalingsfristen der ændres – indberetningsfristen er uændret.

Udskydelsen af betalingsfristen betyder at maj, juni og juli måned er betalingsfri for små og mellemstore virksomheder, og april, maj og juni måned er betalingsfri for store virksomheder. Hvilket giver en likviditets lettelse her og nu.

For at imødekomme det forventede likviditetbehov, som følge af udskydelsen af -A-skat og AM-bidrag for april, maj og juni måneder udskydes betalingen af A-skat og AM-bidrag for lønperioderne august, september og oktober med henholdsvis 4,5 måneder, 5,5 måneder og 6,5 måneder.

Du skal som arbejdsgiver ikke gøre noget aktivt for at komme ind i den nye midlertidige ordning.

Acontoskat for selskaber

Selskaberne skal den 20. marts 2020 indbetale 1. ordinære acontoskat for 2020.

Hvis selskabet forventer, at indkomsten for 2020 vil afvige væsentligt i forhold til det forventede, kan selskabet nedsætte betalingen via Tastselv Erhverv, senest den 20. marts. Hvis der er indberettet frivillig acontoskat til 1. rate, og selskabet ønsker at ændre denne, kræver det at selskabet kontakter skat herom.

Ændring af betalingsfrister for moms.

Regeringen har tillige valgt at udskyde momsfristerne for at give en likvid håndsrækning til virksomhederne.

For virksomheder som indberetter moms halvårligt gælder det at betalingsfristen for 1 og 2 halvår er slået sammen til den 21.03.2021 og for virksomheder som indberetter moms kvartalsvis, er betalingsfristen for 1 og 2 kvartal slået sammen til den 01.09.2020. Samtidigt er det nu muligt at slå 3. og 4. kvartal sammen den 01.03.2021. For virksomheder der indberetter moms månedsvis, er fristen for betaling udskudt med en måned, gældende for moms vedrørende marts, april, maj, juli og august.

Du kan fortsat indberette til den oprindelig frist. Hvilket vil være en fordel for din virksomhed, hvis du skal have moms tilbage. Der skal dog senest indberettes og betales til den udskudte frist. Der skal fortsat indberettes for hver enkelt periode på hver sin indberetning, selv om den nye betalingsfrist for begge perioder er den samme.

Har du yderligere spørgsmål så er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720

Du kan også se mere på Skats hjemmeside: www.skat.dk/corona

 

Overblik over udskydelse og nye frister

 

Gammel betalingsfrist

Midlertidig betalingsfrist

B-skat

20.04.2020

20.05.2020

22.06.2020

21.12.2020

Indeholdt AM-bidrag og A-skat

Små og mellemstore virksomheder

 

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

 

 

 

11.05.2020

10.06.2020

10.07.2020

10.08.2020

10.09.2020

12.10.2020

10.11.2020

 

 

 

10.09.2020

12.10.2020

10.11.2020

10.08.2020 (Uændret)

15.01.2021

16.03.2021

17.05.2021

Indeholdt AM-bidrag og A-skat

Store virksomheder

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

 

 

30.04.2020

29.05.2020

30.06.2020

31.07.2020

31.08.2020

30.09.2020

30.10.2020

 

 

31.08.2020

30.09.2020

30.10.2020

31.07.2020 (Uændret)

15.01.2021

16.03.2021

17.03.2021

Halvårs moms – 1 halvår 2020

Halvårs moms – 2 halvår 2020

01.09.2020

01.03.2021

01.03.2021

01.03.2021 (Uændret)

Kvartals moms – 01.01-31.03

Kvartals moms – 01.04-30.06

Kvartals moms – 01.07-30.09

Kvartals moms – 01.10-31.12

02.06.2020

01.09.2020

01.12.2020

01.03.2021

01.09.2020

01.09.2020 (Uændret)

01.03.2021 (valgfri)

01.03.2021 (Uændret)

Måneds moms – marts

Måneds moms – april

Måneds moms – maj

Måneds moms – juni

Måneds moms – juli

Måneds moms - august

27.04.2020

25.05.2020

25.06.2020

17.08.2020

25.08.2020

25.09.2020

25.05.2020

25.06.2020

27.07.2020

17.08.2020 (Uændret)

09.09.2020

02.10.2020

Acontoskat (Selskaber)

20.03.2020

20.03.2020 (Uændret)

Selvangivelsesfrist

01.07.2020

01.09.2020

Sygedagpengeforsikring for selvstændige

Marts 2020

Juli 2020

Lønsumsafgift - 2 kvartal

Lønsumsafgift - 3 kvartal

15. juli 2020

15. oktober 2020

1. september 2020

16. november 2020

 

 
Kontakt