Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LN Erhverv

COVID-19: Rentefrit lån i moms og lønsumsafgift 12-11-2020

COVID-19: Rentefrit lån i moms og lønsumsafgift

Muligheden for rentefrit lån i moms og lønsumsafgift genåbnes, samtidigt udskydes tilbagebetalingsfristen fra den 1. april 2021 til 1. november 2021.

For virksomheder der allerede har ansøgt, bliver der ikke mulighed for at ansøge igen, tilbagebetalingsfristen ændres automatisk.

Nyheden er senest opdateret den 4. december 2020.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720.

Der kan ansøges om lånet i perioden 17. november 2020 til om med den 18. december 2020.

Følgende virksomheder er omfattet at ordningen

Ordningen er som udgangspunkt for alle momsregistreret SMV-virksomheder samt visse virksomheder omfattet af lønsumsafgiftsloven.

• Virksomheder der indberetter moms halvårligt

• Virksomheder der indberetter moms kvartalsvis

• Visse virksomheder der indberetter lønsumsafgift (fysioterapeuter, tandlæger, taxivognmænd m.fl.)

Så meget kan der lånes rentefrit

• For virksomheder der indberetter moms kvartalsvis, kan der ansøges om rentefrit lån svarende til momsangivelsen for 4. kvartal 2019 – med indbetalingsfrist 2. marts 2020

• For virksomheder der indberetter moms halvårligt, kan der ansøges om rentefrit lån svarende til momsangivelsen for 2. halvår 2019 – med indbetalingsfrist 2. marts 2020

• For visse virksomheder omfattet af lønsumsafgiftsloven, kan der ansøges om rentefrit lån svarende til lønsumsafgiften for 1. kvartal 2020 - med indberetningsfrist 15. april 2020.

For virksomheder der har angivet lønsumsafgift for overskuddet for 2019, kan der ligeledes søges ¼ af afgiften af overskuddet.

Hvis virksomheden har gæld til staten

Du kan fortsat godt være omfattet af lånemuligheden, selvom virksomheden har gæld til staten, enten via inddrivelsen eller via skattekontoen. Lånet vil først og fremmest blive brugt til dækning af gæld til staten, hvorefter resten udbetales til virksomheden.

Sådan ansøger du om lånet

Du kan ansøge om lånet fra 17. november 2020 til 18. december 2020. Du kan selv ansøge om lånet eller du kan bede din rådgiver indsende ansøgningen for dig. 

Du kan lave ansøgningen via nedenstående link:

Søg om momslån på virk.dk

Søg om lønsumsafgiftslån på virk.dk (aconto)

Søg om lønsumsafgiftslån på virk.dk (metode 4 - ikke personligt ejet med medarbejder)

Søg om lønsumsafgiftslån på virk.dk (metode 4 - ikke personligt ejet uden medarbejder)

Søg om lønsumsafgiftslån på virk.dk (metode 4 - personligt ejet med medarbejdere)

Søg om lønsumsafgiftslån på virk.dk (metode 4 - personlig ejet uden medarbejdere)

Lånet varighed

Lånet skal tilbagebetales via skattekontoen senest den. 1. november 2021

Betales lånet ikke tilbage til tiden, bliver der beregnet renter af lånet. Overstiger virksomhedens gæld 5.000 kr. modtager virksomheden en rykker, hvorefter fortsat manglende betaling sendes til inddrivelse.

Hvis virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne. Det er fx, hvis virksomheden går konkurs, bliver tvangsopløst eller frivilligt lukker.

Disse virksomheder har ikke mulighed for at søge lånet

• Virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktion, likvidation og tvangsopløsning.

• Virksomheder der har stillet eller blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens §11

• Virksomheder som inden for 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt. Og som ikke er erstattet af en angivelse for perioden.

• Virksomheder der har en fysisk eller juridisk person, som enten ejer virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af bestyrelsen eller direktionen, som inden for seneste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig.

• Offentlige institutioner

Har du yderligere spørgsmål så er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720
Kontakt