Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LN Erhverv

Omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandsk handel med mobiltelefoner m.v. 20-08-2014

Omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandsk handel med mobiltelefoner m.v.

Husk, at reglerne om omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandske B2B salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere er trådt i kraft 1. juli 2014.

Baggrunden for de nye regler om omvendt betalingspligt for momsen ved indenlandske B2B handler med mobiltelefoner mv. er, at Folketinget har ønsket at dæmme op for risikoen for, at statskassen påføres tab som følge af momskarusselsvig ved handel med letomsættelige varer.

De nye regler er indsat i momsloven, hvor det fastslås, at den omvendte betalingspligtig ved indenlandske B2B handler gælder for handel med:

  • Mobiltelefoner
  • Integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i inden de integreres i slutprodukter
  • Spillekonsoler, tablet-pc’ere og bærbare computere

Udtrykket Business-to-Business, forkortet B2B, anvendes også til at karakterisere forhold som handel mellem virksomheder.

Den omvendte betalingspligt gælder udelukkende for de nævnte varegrupper. Er der derimod tale om en stationær computer eller en fastnet telefon, finder reglerne ikke anvendelse.

Som køber skal I vurdere, om sælger behandler salget korrekt momsmæssigt, idet der ikke er momsfradrag for moms, der er opkrævet i strid med reglerne.

Det betyder, at I, hvis I køber de omfattede varer fra andre end detailhandelsbutikker, skal være opmærksomme på at spørge ind til, hvorvidt det er korrekt, hvis sælger lægger moms på fakturaen.

Regnskabsteknisk fungerer indenlandsk omvendt betalingspligt på samme måde som EU-erhvervelsesmoms ved grænseoverskridende handler.

Køber får en faktura uden moms og skal selv angive og betale momsen via sin momsangivelse. Salgsmomsen skal indgå i den almindelige salgsmoms

Virksomhedens momsfradragsret afhænger som altid af, hvad mobiltelefonen og computeren anvendes til. Hvis de anvendes fuldt ud til virksomhedens momspligtige aktiviteter, vil der være ret til fuldt momsfradrag. Hvis de derimod anvendes både erhvervsmæssigt og privat, fastsættes momsfradraget skønsmæssigt i forhold til den momspligtige anvendelse.

Den opgjorte fradragsberettigede købsmoms skal angives som normalt i momsangivelsens rubrik til købsmoms.
Kontakt