Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LN Erhverv

Opsamling på COVID-19 information 24-04-2020

Opsamling på COVID-19 information

Uge 17: Regeringen og alle Folketingets partier er enige om omfattende hjælpepakker til dansk økonomi i forbindelse med tab som følge af COVID-19

I LandboNord er vores hold af eksperter klar til at hjælpe dig og din virksomhed. På hjemmesiden lnerhverv.dk kan du finde relevant information. Her kan du også blive ringet op af en medarbejder, som kan hjælpe dig i den konkrete situation, du oplever i øjeblikket.

I det følgende kan du læse lidt om det, der er sket i løbet af uge 17

• Generelt

• Rentefrit lån i moms- og lønsumsafgift

• Kompensation til selvstændige og freelancere

• Kompensation for virksomhedens faste omkostninger

• Midlertidig lønkompensation

• Udskydelse af frist for lønsumsafgift

Generelt

Den 18. april 2020 blev folketingets partier enige om nye hjælpepakker, justering af eksisterende hjælpepakker, samt en forlængelse af perioderne der kan søges for. Nedenstående kommer en kort opsummering af hvad der er afklaret på nuværende tidspunkt om ændringerne. Loven er endnu ikke vedtaget, bekendtgørelsen og vejledningerne er derfor endnu ikke udarbejdet.

LN Erhverv og LandboNord følger udviklingen.

Rentefrit lån i moms- og lønsumsafgift

Ordningen er som udgangspunkt for alle momsregistrerede SMV-virksomheder, samt visse virksomheder omfattet af lønsumsafgiftsloven.

• Virksomheder der indberetter moms halvårligt, kan ansøge om lån svarende til momsbeløbet for 2. halvår 2019.

• Virksomheder der indberetter moms kvartalsvis, kan ansøge om lån svarende til momsbeløbet for 4. kvartal 2019.

• Visse virksomheder der indberetter lønsumsafgift (fysioterapeuter, tandlæger, taxa-vognmænd m.fl.), kan ansøge om lån svarende til lønsumsafgiften for 1. kvartal 2020, samt ¼ af lønsumsafgiften for overskuddet 2019, hvis det er angivet.

Der forventes åben for ansøgning i perioden 4. maj 2020 til 15. juni 2020. Lånet er rentefrit og skal tilbagebetales senest den 21. april 2021. Læs mere her.

Kompensation til selvstændige og freelancere

Ordningen forlænges med 1 måned, således det bliver muligt at søge til om med den 8. juli 2020. Herudover ændres kompensationsgraden fra 75 % til 90 % af den tabte omsætning, og for de virksomheder der blev lukket ved påbud, ændres kompensationsgra-den til 100 % for påbudsperioden. Der kompenseres dog fortsat maksimalt med 23.000 kr. pr. mdr. Herudover ændres ordningen, således grænsen for maksimalt antal ansatte hæves fra 10 – 25 for at komme med i ordningen. De nye kriterier er gældende med tilbage virkende kraft. Det vil kræve en ny ansøgning at få kompensation for den forlængede periode. Der forventes åbnet for ansøgning, efter nye retningslinjer, medio maj.

Har man søgt kompensation, og ikke umiddelbart har fordel af den ændrede kompensationsprocent, eller ikke har udbytte af den, behøver man ikke gøre yderligere. Ved indberetning af kontroltal senere på året, vil procentsatsen automatisk blive ændret til 90 %. Læs mere her.

Kompensation for virksomhedens faste omkostninger

Ordningen forlænges med 1 måned, så det bliver muligt at søge til om med den 8. juli 2020. Grænsen for minimum omsætningsnedgang i perioden ændres fra 40 % til 35 %. Grænsen for faste omkostninger ændres, så virksomheden nu skal have faste omkostninger for 12.500 kr. i stedet for oprindelige 25.000 kr. Der forventes åbnet for ansøg-ning, efter nye retningslinjer, medio maj. Læs mere her.

Midlertidig lønkompensation

Ordningen forlænges med 1 måned, således det bliver muligt at søge til om med den 8. juli 2020. Herudover ændres reglerne for ansøgning vedrørende ansatte i fleksjob, så der bliver ens vilkår uanset om man er på ny eller gammel ordning. Der forventes åbnet for ansøgning, efter nye retningslinjer, medio maj. Læs mere her.

Udskydelse af frist for lønsumsafgift

Betalingsfristerne for lønsumsafgift for visse virksomheder, herunder tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, taxavognmænd mv. udskydes, ligesom man har udskudt fristerne for momspligtige virksomheder.

- 2. kvartal 2020 – frist ændres fra 15. juli 2020 til 1. september 2020

- 3. kvartal 2020 – frist ændres fra 15. oktober 2020 til 16. november 2020

Se samlet overblik over udskudte frister findes her.

For yderligere information om ovenstående hjælpepakker, kan du læse mere på lnerhverv.dk, eller på www.virkomhedsguiden.dk, hvor der jævnligt sker opdateringer.

Har du spørgsmål – så kontakt din økonomikonsulent eller en af vores øvrige eksperter på telefon 96242424.
Kontakt