Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LN Erhverv

Opsamling på COVID-19 information 03-04-2020

Opsamling på COVID-19 information

Uge 14: Regeringen og alle Folketingets partier er enige om omfattende hjælpepakker til dansk økonomi i forbindelse med tab som følge af COVID-19

I LandboNord er vores hold af eksperter klar til at hjælpe dig og din virksomhed. På siden www.LandboNord.dk/covid19 kan du kan du finde relevant information. Her kan du også blive ringet op af en medarbejder, som kan hjælpe dig i den konkrete situation, du oplever i øjeblikket.

I det følgende kan du læse lidt om det, der er sket i løbet af uge 14

Som virksomhedsejer har du mulighed for at ansøge om forskellige hjælpepakker. Det drejer bl.a. om følgende

• Kompensation til selvstændige med mindst 30 % omsætningstab

• Kompensationsordning for faste omkostninger

• Midlertidig kompensation til lønmodtagere

• Ændring af frist for selvangivelse

Kompensation til selvstændige med mindst 30 % omsætningstab

Kompensationsordningen åbnede den 1. april 2020, med ansøgningsfrist senest den 30. juni 2020.

Omsætningskravet pr. mdr. i foregående periode er reduceret fra 15.000 kr. til 10.000 kr. pr. mdr. (min. 120.000 kr. for hele 2019, medmindre der foreligger særlige om-stændigheder, sygdom, barsel eller nyopstartet virksomhed).

Selskabsejere og folkepensionister blev omfattet i den endelige vejledning.

Ansøgningen dækker et gennemsnitligt fald på mindst 30 % i hele perioden 9. marts til 8. juni 2020 - og ikke fra mdr. til mdr. som det tidligere var lagt op til.

Det er vigtigt at nævne, at ordningen ikke er en først-til-mølle ordning.

Kompensationsordning for faste omkostninger

På virksomhedsguiden.dk er der kommet vejledningsmateriale til hvilke omkostninger der kan kompenseres, og hvordan vi laver ansøgningen.

Det skal fremhæves, at virksomheder der er lukket ved forbud, kun kan få 100 % godt-gørelse for faste omkostninger, hvis de ikke har haft omsætning i hele forbudsperioden.

Ordningen forventes at åbne i påskeugen, men det er vigtigt at pointere, at det kun er muligt at ansøge én gang for hele perioden. Når ansøgningen er godkendt, kan du ikke lave flere ansøgninger.

Det gælder også, hvis din virksomhed i en periode har haft forbud mod at holde åbent. I den situation skal din ansøgning både dække perioden, hvor du har haft forbud mod at holde åbent, samt den resterende periode.

Vi anbefaler, at du snakker med din konsulent om hvornår, det vil være mest hensigtsmæssigt at ansøge ordningen. Vi ved endnu ikke, om forbudsperioden bliver forlænget, hvorved det kan være fordelagtigt at afvente ansøgning lidt endnu.

For dig som ikke er lukket ved forbud, vil det ligeledes kunne være en fordel at vente. Jo længere tid du venter, jo bedre kender du de omkostningerne der skal kompenseres for.

Ansøgningen skal, i modsætning til øvrige ordninger, ledsages af en revisorerklæring.

Midlertidig kompensation til lønmodtagere

• Det maksimale kompensationsbeløb for funktionærer er øget fra 23.000 kr. til 30.000 kr. – Det er stadig kun 75 % af lønnen der kompenseres.

• Det maksimale kompensationsbeløb for ikke-funktionærer er øget fra 26.000 kr. til 30.000 kr. – Det er stadig kun 90 % af lønnen der kompenseres

Hvis du allerede har søgt, inden denne ændring, er din virksomhed stadig omfattet, og du skal ikke gøre yderligere.

Ændring af frist for selvangivelse

• Skatteministeren har givet forlængelse af frist for indberetningen af selvangivelsen. Læs mere via linket her

• LandboNord og LN Erhverv ønsker fortsat at lave dit regnskab til aftalt tid.

• Kontakt evt. din økonomikonsulent for yderligere aftaler, eller for at høre dine muligheder.

For yderligere information om ovenstående hjælpepakker, kan du læse mere på www.landbonord.dk/covid19, eller på www.virkomhedsguiden.dk, hvor der jævnligt sker opdateringer.

 
Kontakt