Forening

LandboNord afholdt møde om de nye ejendomsvurderinger

Behovet for at blive klogere på de nye ejendomsvurderinger er stort. Derfor inviterede LandboNords Kødkvæg- og deltidsudvalg torsdag til informationsmøde for alle interesserede.

Der gik ikke lang tid efter de første beskeder fra Vurderingsstyrelsen tikkede ind i danskernes e-Bokse, før LandboNords skatteeksperter blev kontaktet. Nogle boligejere var usikre på, hvad beskeden havde af betydning for deres ejendom, mens andre skulle have vejledning i at gøre indsigelser. Behovet for information var stort, så LandboNords Kødkvægs- og deltidsudvalg besluttede hurtigt at arrangere et informationsmøde om emnet.

- Der har været rigtig mange historier fremme om ejendomme, som står til at skifte status fra landbrugsejendomme til at være beboelse. Den nye kategorisering kan få store konsekvenser for beboerne og ikke mindst den fremtidige bosætning på landet. Det har skabt usikkerhed, og derfor er det vigtigt at vi får så meget fakta på bordet. Der er få dage tilbage at gøre indsigelser, så vi var nødt til at tage initiativ med kort varsel, siger formand for udvalget Jørgen Vigsø.

Undgå unødig frygt for konsekvenser

Mødet viste sig at være et tilløbsstykke med en fyldt mødesal i LandboNord. Her blev der blandt andet diskuteret hvad man selv kunne gøre for at undgå en ændring af sin ejendoms status, hvordan man gør indsigelse og hvilke konsekvenser det får for ejendommen, hvis den ikke længere er anset som værende en landbrugsejendom. En af oplægsholderne var chef for Skat i LandboNord, Jens Chr. Obel, som har besvaret rigtig mange henvendelser den seneste tid.

- Hvis man er uenig i Vurderingsstyrelsens bud på ejendommens status, så er det vigtigt at få gjort styrelsen opmærksom på det i høringsfasen inden den egentlige afgørelse bliver truffet. Ud fra de henvendelser jeg har fået, og deltagerne på mødet her, så er flere blevet overrasket over, hvor hurtigt de skal reagere. Når det er sagt, så vil jeg understrege, at der i den seneste tid har været flere urigtige påstande fremme om mulige økonomiske konsekvenser, som spreder en unødig frygt blandt de berørte, siger Jens Chr. Obel.

Udover Jens Chr. Obel var der også indlæg fra Jens Simonsen, repræsentant for deltidslandmænd i Landbrug & Fødevarer samt Mikael Klitgaard, borgmester i Brønderslev Kommune.

Opdateret april 2023

Kød- og Deltidsudvalget
Jørgen Vigsø

Jørgen Vigsø

Formand for Kødkvægs- og deltidsudvalget

joergen.vigsoe@mail.dk