Nyheder til dig

Hold dig opdateret på nyheder fra LandboNord

Ændringer af FLOW i soholdet

Vi har nu efterhånden drøftet flow i en del so-besætninger. Ofte ud fra flaskehalsene i produktionssystemet, men også i forhold...

Hygiejne i foderproduktionen

Problemer med ædelyst, endetarmsudfald, halebid, diarré og pludselige dødsfald kan skyldes, at vådt korn giver udfordringer i...

Løbestalden

Der er store variationer i faringsprocenten i besætningerne. At den varierer så meget, kan skyldes: at man bliver ramt af sygdom i...

1 2 3