Grisestalden

Produktionskoncept Smågris

Vil du være en af de bedste smågriseproducenter? Vi søger nye besætninger til at deltage i Produktionskoncept Smågris.

2.7.3.9 Grisestalden (Smågriseaftaler og griseringe)

Produktionskoncept Smågris - stabil produktivitet, klare krav og en sjovere hverdag

Producer grise uden medicinsk zink - og med færre problemer. Og få en effekt på 5 kr. pr. smågris gennem bedre foderforbrug, lavere dødelighed osv.

Som deltager i konceptet kan du forvente

 • Stabil effektivitet og styrket indtjening
 • Øget motivation. Ejer, ansatte, dyrlæge og rådgiver udarbejder i fællesskab en målsætning for hver besætning. Det giver et tydeligt mål for alle og synliggør, hvor vigtigt det er at få gennemført
 • Gennemgang af konceptets tjekliste og de forskellige krav til tiltag i dine stalde

Startbesøg og opfølgninger det næste år

 • Opstartsforløb som er to besøg for at sikre, at alle detaljer og ideer bliver gennemgået
 • 3-4 opfølgningsbesøg fordelt over de næste 12 måneder
 • Jævnlig kontakt pr. telefon eller mail

Udsnit af tiltag, som skal følges i stalden

 • At besætningen eller de indkøbte smågrise har en SPF-deklareret sundhedsstatus
 • At der bruges på AIAU sektionsniveau
 • At stalde altid vaskes, desinficeres og udtørres, før der indsættes grise. Gælder også babystalde
 • At der udarbejdes E-kontrol i Pig Vision eller Cloudfarms
 • At smågrisenes indgangsvægt og fravænningsalder er retvisende. Smågrisene skal vejes mindst ved stikprøver i enkeltdyrsvægt. Typisk vil der skulle vejes grise ved ankomst og 14 dage senere, for derved at lære fra hold til hold, hvad der fungerer præcist i din smågrisestald. 

Tilvalg

 • Besøg hos soholdet med fokus på en god fravænning af grisene
 • Deltagelse i SOS (Svin, objektiv sundhedsovervågning) - et analyseværktøj, som løbende viser sygdomsstatus i din besætning
 • Nye elektroniske overvågningsmetoder - kameraer, temperaturspyd, vandovervågning m.m.

Fakta

 • Testet i seks besætninger i 2021
 • Bliver testet i stor skala - 30 besætninger i 2022
 • Udbredes til endnu flere besætninger i 2023
 • Samarbejde mellem SEGES Innovation, den lokale griserådgivning og de lokale grisedyrlæger

 

Svinerådgivning
Peter Jakobsen

Peter Jakobsen

Fagchef foder, svinerådgiver
GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Seneste artikler