Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Arbejdsmarkedet hvad nu? 27-11-2020

Arbejdsmarkedet hvad nu?
Har minkerhvervet hidtil været din fuldtidsbeskæftigelse, så har du nu mistet din evne til at forsørge dig selv, og skal til at se på nye muligheder.
Måske kan dine faglige kvalifikationer anvendes direkte i et andet erhverv, eller måske vil du få behov for en kortere opkvalificering.
Det kan også være, at du har nået en alder, hvor du kan søge efterløn, eller måske har du helbredsudfordringer der gør, at du hellere skal overveje muligheden for at søge sygedagpenge eller en seniorpension.
Arbejdsløshedsdagpenge
Er du medlem af en a-kasse kan du søge om dagpenge. Du skal opfylde en række betingelser for at få dagpenge eks.:
• Have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år
• Have haft arbejde af en vis varighed og omfang
• Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
• Som hovedregel være endeligt ophørt med din
virksomhed
• Have beregnet en dagpengesats
For at få dagpenge skal du opfylde et indkomstkrav, på baggrund af din samlede indkomst inden for de sidste 3 år. Samlet skal du som fuldtidsforsikret have haft en indkomst på mindst 238.512 kr. (2020) indenfor de sidste 3 år.
Hvis du som selvstændige ikke kan opfylde indkomstkravet indenfor 3 år, udvides opgørelsesperioden efter særlige regler til 5 år, hvor KUN indkomst fra selvstændig virksomhed kan medtælles.
Efterløn
Har du indbetalt til efterlønsordningen, og har du nået efterlønsalderen, har du mulighed for at søge efterløn.
Betingelserne for efterløn er stort set enslydende med betingelserne for arbejdsløshedsdagpenge.
Som udgangspunkt skal du være ophørt endeligt med din virksomhed, før du kan gå på efterløn. Der er dog visse muligheder for at gå på efterløn, samtidig med at du fortsætter din virksomhed, blot i nedtrappet form.
Sygedagpenge
For at have ret til sygedagpenge som selvstændig er det en betingelse, at du opfylder følgende betingelser:
• Har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i
mindst 6 måneder, inden for de seneste 12
måneder
• Har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i
den seneste måned forud for sygefraværet
• Har udøvet virksomhed med mindst 18½ time
ugentligt.
Ved sygdom har du ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. Hvis du har tegnet en frivillig forsikring, har du ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag.
Sygedagpengene beregnes på grundlag af din årsopgørelse fra skattevæsenet for det seneste regnskabsår.
Seniorpension
Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen.
Det er krav, at:
• du har højst seks år til folkepensionsalderen
• din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job
• du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.
For mere information kontakt mig, socialkonsulent Mette Neist, på telefon 4052 5215/9624 2436 eller mail mne@landbonord.dkKontakt