Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Betydelig tilbagegang i indtjeningen hos svineproducenterne i 2013 07-02-2014

Betydelig tilbagegang i indtjeningen hos svineproducenterne i 2013

Økonomien hos de danske svineproducenter

Årets første regnskabsresultater for svineproducenterne viser en betydelig tilbagegang i indtjeningen på 863.000 kr. Dette skyldes et markant fald i dækningsbidraget, udtaler driftsøkonom Morten Elkjær, LandboNord. De faldende finansieringsomkostninger bliver stort set opvejet af stigende kapacitetsomkostninger.

Svineproducenterne blev i 2013 ramt af et faldende dækningsbidrag fra marken på ca. 600.000 kr. Faldet i dækningsbidraget skyldes primært lavere afregningspriser på afgrøderne, mens udbytteniveauerne stort set var ens de to år. Derudover har der været svagt stigende stykomkostninger i markbruget, forklarer, cheføkonom Hans Fink, LMO, der sammen med LandboSyd og LandboNord har udarbejdet analysen, der omfatter 82 svineproducenter.

Dækningsbidraget for svineproduktionen viser et fald på ca. 250.000 kr. da foderudgifterne steg. Specielt første halvår 2013 gjorde ondt på svineproducenterne, da bytteforholdet var under pres. I modsætning til tidligere år, har der tillige kun været en beskeden effektivitetsfremgang i de 82 regnskaber, hvor effektiviteten kun steg med 0,1 gris pr. årsso, hvor forbedringen tidligere har været 0,4-0,5 gris pr. årsso. Afregningspriserne på slagtesvin og smågrise viser samtidig kun en svag stigning fra 2012 til 2013. I forhold til forventningerne til budgetterne for 2013, så skyldes det relativt lave resultat skævheden i prognosen der i sin tid blev udmeldt fra centralt hold, i forhold til de realiserede afregningspriser.

Samlet opnås et gennemsnitligt dækningsbidrag på 4,4 mio. kr. for de 82 ejendomme der indgår i analysen mod 5,2 mio. kr. året før.

Vi har tidligere set tilsvarende fald i resultatet fra svineproduktionen fx i 2008, men i modsætning til dengang hvor den lavere indtjening skyldtes andre forhold end selve svineproduktionen, fx rente og kurstab, så kan dette års fald udelukkende forklares med nedgang i dækningsbidraget. Dette primært på grund af lavere afregningspriser fra marken og højere foderudgifter, udtaler rådgivnings- og udviklingschef Anders Andersen, LandboSyd.

Prognosen for regnskaberne for 2014 bygger på forventninger om svagt stigende afregningspriser, og fald i foderpriserne. Mange svineproducenter kender allerede nu priserne på foder, da de har tegnet kontrakt frem til høst. Prognosen viser, et bundlinjeresultat på knap 900.000 kr., hvilket er en klar og nødvendig forbedring i forhold til de beskedne resultater der blev realiseret i 2013, udtaler chefkonsulent Torsten Gruhn, LandboNord.

Den første større analyse af årets tidlige regnskaber er blevet til i et samarbejde mellem LandboNord, LandboSyd og LMO. Et samarbejde der i øvrigt er en lang tradition for, og som i år omfatter knap 200 regnskaber fordelt på kvæg-, svine- og minkejendomme.

Regnskaberne bliver udvalgt inden jul, landmændene bliver orienteret så de kan være klar med diverse statusoplysninger lige efter jul, og de første af regnskaberne er allerede gennemgået og afleveret til kunderne – så der rift om at komme med i puljen af tidlige regnskaber udtaler chefkonsulent Torsten Gruhn.

 

Brønderslev, den 6. februar 2014

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

  • Chefkonsulent Torsten Gruhn, LandboNord, tlf. 96241700/24602936
  • Cheføkonom Hans Fink, LMO, tlf. 70154000/20350004
  • Rådgivnings- og udviklingschef Anders Andersen, LandboSyd, tlf. 74365066/23282471

 

Driftsresultat 2012 og 2013 – prognose 2014, 82 svineejendomme fra LandboNord, LandboSyd og LMO

  2012 2013
Areal, ha 235 235
Årssøer, stk. 436 444
Slagtesvin produceret  6.767 7.032

 

Alle beløb i t.kr. 2012 2013 2014*
Dækningsbidrag mark 2.060 1.453 1.584
Dækningsbidrag stald 3.036 2.784 3.599
Anden landbrugsindtægt 150 163 149
Dækningsbidrag i alt 5.246 4.400 5.332
Kapacitetsomkostninger -2.210 -2.323 -2.335
Driftsmæssige afskrivninger -874 -877 -962
Resultat af primær drift 2.162 1.200 2.035
Afkoblet EU-støtte, tilskud mv. 552 536 537
Forpagtning -380 -373 -440
Renter -1.175 -1.056 -1.203
Gevinst/tab, finansaktiver og gæld -78 -89 -44
Resultat fra landbruget 1.081 218 885

*Prognosetallene er baseret på tilgængelige budgetter fra de 82 ejendomme der indgår i analysematerielt.
Kontakt