Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Blandet modtagelse af ny kvægaftale 27-06-2014

Blandet modtagelse af ny kvægaftale

Torsdag indgik regeringen en bred politisk aftale på kvægområdet, som skal skabe vækst og begrænse lange dyretransporter. Men hos LandboNord får den en blandet modtagelse.

Aftalen sikrer blandt andet, at kvægbranchen får en forøgelse af de såkaldte handyrpræmier og samtidig bliver en del af miljøteknologiordningen øremærket specifikt til miljøforbedringer for kvæg. Fødevareminister Dan Jørgensen (Soc.dem.) forventer, at den samlede aftale vil skabe op mod 2.500 nye arbejdspladser på mejerier, slagterier og ude hos den enkelte landmand.

I forhold til miljøforbedringen er vurderingen fra LandboNord positiv. I aftalen bliver 93 millioner kroner øremærket til kvægbranchen i miljøteknologiordningen. Det glæder miljøchef hos LandboNord, Allan K. Olesen.

- Vi har mange mælkeproducenter, som enten har igangsat ansøgninger om udvidelse eller som overvejer at udvide besætningen i øjeblikket. Den nye aftale betyder, at de med et tilskud fra miljøteknologiordningen får lettere ved at finansiere den tilbageværende del af investeringen, som jo helt naturligt er mindre når de har fået et økonomisk tilskud til gennemførelsen af projektet. Derfor ser vi frem til at kunne hjælpe endnu flere med både deres ansøgninger om udvidelser af besætningen og ansøgninger om tilskud til gennemførelsen, siger Allan K. Olesen.

Når det gælder forsøget på at gøre det attraktivt at opfede tyrekalve, så er vurderingen knap så positiv. Frem til 2020 bliver der nu årligt afsat 180 millioner kroner til de såkaldte handyrpræmier. Det er den støtte kvægavlerne får, så det kan betale sig for dem at opfede tyrekalve. Sidste år blev op mod 45.000 spædkalve kørt ud af Danmark og nogle blev aflivet lige efter fødslen, simpelthen fordi det ikke kunne betale sig at fede dem om. Nu håber politikerne bag aftalen at vende den udvikling.

Umiddelbart svarer de nye handyrpræmier til en forøgelse på 80 procent, men hos LandboNord tvivler kvægrådgiver Karsten Brødbæk på, at det vil få, den ønske effekt, da det kun svarer til omkring 250 kroner pr. dyr.

- Det er godt for kvægområdet, at handyrpræmierne bliver sat op, men min faglige vurdering er, at det ikke vil holde 45.000 spædekalve herhjemme. Jeg tror heller ikke på, at man med ordningen kan forhindre aflivninger, vurderer Karsten Brødbæk.

Han hæfter sig især ved, at opfedning af kvier nu også bliver omfattet af ordningen. Det giver alt andet lige et større antal dyr at fordele præmierne ud på. Det kommer ikke tyrekalvene til gode.

- Jeg oplever tit, at mælkeproducenterne bliver presset i pris. Når de står med nyfødte tyrekalve, som de ikke kan få minimum 500 kroner for, så er der bedre økonomi i at aflive. Jeg tvivler på, at en forøgelse af handyrpræmien til aftagerne på 2-300 kroner, vil komme mælkeproducenterne til gode, så vi undgår aflivningerne, siger Karsten Brødbæk.

 
Kontakt