Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

COVID-19: Kompensation for virksomheders faste omkostninger 19-03-2020

COVID-19: Kompensation for virksomheders faste omkostninger

Ordningen er målrettet alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv. som konsekvens af COVID-19, forventer et omsætningsfald på mindst 35%. Herudover skal de fasteudgifter udgøre mindst 12.500 kr. for tre måneder i kompensationsperioden. 

Artiklen er opdateret den 10. september 2020.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720

Hvad kan virksomheden få kompensation for og hvor meget i kompensation

Virksomheden kan få kompensation for en andel af sine fasteudgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx. Leasing).

  • Omsætningsnedgang 35-60 %: Kompensation 25 %
  • Omsætningsnedgang 60-80 %: Kompensation 50 %
  • Omsætningsnedgang 80-100 %: Kompensation 80 %

Desuden kan du få kompensation på 80 % af dine udgifter til revisorpåtegningen, hvis din ansøgning imødekommes. Dog maksimalt 16.000 kr.

Hvis din virksomhed er lukket efter påbud, vil kompensationen være 100 % af de faste udgifter i påbudsperioden. Yderligere er der kommet krav om, at du ikke har omsætning i hele påbudsperioden. 

Hvis der i 2019 har været underskud i din virksomhed, vil underskuddet blive modregnet forholdsmæssigt i kompensationen.

Kompensationen kan ikke overstige den nominelle nedgang i omsætningen fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Omsætningsnedgangen opgøres som forskellen mellem omsætningen i kompensationsperioden og referenceperioden. Kompensationsperioden er enten 9. marts til 8. juni 2020 eller 9. marts til 8 juli 2020 alt efter om du søger for tre eller fire måneder.

Referenceperioden er som udgangspunkt 1. april – 30. juni 2019, ansøges der for fire måneder, omregner erhvervsstyrelsen omsætningen i referenceperioden, så den svarer til en periode på fire måneder. Hvis der er helt særlige omstændigheder, der gør at perioden ikke er retvisende for virksomhedens omsætning, kan der vælges en anden periode.

Hvilken periode kan virksomheden få kompensationen?

Virksomheden kan ansøge om kompensation i enten tre måneder i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020, eller fire måneder i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020.

Hvilken dokumentation og hvordan søges det?

Du skal ansøge for hele perioden på én gang. Når ansøgningen er godkendt, kan du ikke sende flere ansøgninger. – Gælder også, hvis din virksomhed i en periode har haft forbud mod at holde åben. Ansøgningen skal indeholde perioden, hvor du har været lukket ved påbud, samt den resterende periode. Virksomheder der allerede har søgt, kan dog ansøge igen om den fjerde måned.

Det skal ansøgningen som minimum indeholde

Ansøgning skal udarbejdes via virk.dk, og der skal gives oplysninger/dokumentation vedrørende følgende.

- Kompensationsperioden, 3 eller 4 måneder

- Forventet omsætning i kompensationsperioden

- Realiseret omsætning i referenceperioden (udgangspunkt 1. april – 30. juni 2019)

- Opgørelse over faste omkostninger for perioden 1. december 2019 – 29. februar 2020. (se vejledning på virk.dk, for erhvervsstyrelsens definition af faste omkostninger, samt kategorisering heraf.)

- Forventede faste omkostninger i kompensationsperioden.

- Dokumentation for afvigelse, hvis forventede omkostninger afviger ift. realiseret omkostninger i perioden 1. december 2019 – 29. februar 2020.

- Virksomhedens resultat for 2019, såfremt resultatet er negativt.

- Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19.

- Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen.

- Din virksomheds navn, CVR-nr. og stiftelsesdato.

- Hvis du har haft forbud mod at holde åben, skal der laves særskilt erklæring herpå.

- Ansøgningen skal ledsages af en revisorerklæring, hvorfor vi anbefaler, at du sørger for at bogholderiet er fuldt opdateret – hvis LandboNord/LN Erhverv bogfører, skal du indsende bilag for 2020, så langt frem som muligt.

- Virksomheden skal afgive tro-og loverklæring under strafansvar på, at oplysningerne er korrekte.  

Kontrol og regulering af kompensationen

Senest den 8. februar 2021 skal der indsendes opgørelse over dine faktiske omkostninger og den realiseret omsætning i kompensationsperioden til Erhvervsstyrelsen. Herefter beregner erhvervsstyrelsen om du har fået for meget eller for lidt. Hvorefter der vil blive lavet en regulering.

Indsendes oplysninger ikke rettidigt, kan Erhvervsstyrelsen kræve den udbetalte kompensation helt eller delvis tilbage, dette kan også ske, hvis ansøgningen udtages til kontrol, og den efterspurgte dokumentation ikke indsendes til Erhvervsstyrelsen rettidigt, eller vurderes utilstrækkelig.

Hvis dele eller hele kompensationsbeløbet skal tilbagebetales, pålægges der renter fra tidspunktet, hvor virksomheden meddeles om tilbagebetaling og frem til tidspunktet for tilbagebetalingen.

Har du yderligere spørgsmål så er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720

Du kan også besøge Virksomhedsguiden via linket her

 
Kontakt