Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

COVID-19: Kompensation til selvstændige og freelancere 19-03-2020

COVID-19: Kompensation til selvstændige og freelancere

Ordningen er målrettet selvstændige erhvervsdrivende (personligt drevne), hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19, forventer et omsætningstab på minimum 30%.

Artiklen er opdateret den 25. maj 2020

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720

 

For at opnå støtten gennem ordningen skal virksomheden gennem en forudgående periode have haft en omsætning på mindst 10.000 pr. måned.

Ændringerne til ordningen er nu bekendtgjort og der er mulighed for at lave en ny ansøgning, hvis man:

- Har mellem 10-25 ansatte

- Ønsker kompensationsgraden ændret fra 75% - 90%

- Ønsker 100% kompensation i påbudsperioden

- Ønsker kompensation for perioden 9. juni – 8. juli.

Hvis man endnu ikke har ansøgt, kan man nøjes med at lave en ansøgning, som indeholder ovenstående.

Man kan kun få kompensation gennem denne ordning hvis:

 • Man er virksomhedsejer med mindst 25% ejerskab og arbejder i virksomheden.
 • Virksomheden har haft en omsætning på mindst 10.000 pr. mdr. inden COVID-19. 
 • Folkepensionister og deltidsvirksomheder kan også få kompensation, hvis de lever op til øvrige kriterier i ordningen.
 • Virksomheden og ejeren er registreret i hhv. CVR og CPR-registrene.
 • Virksomheden maksimalt har 25 fuldtidsansatte.
 • Virksomheden var registreret før den 9. marts 2020.
 • Virksomhedsejerens samlede indkomst for 2020 ikke overstiger 800.000 kr.
 • Man er ”freelancer uden CVR-nr.” med B-indkomst på minimum 120.000 i 2019 – svarende til mindst 10.000 kr. pr. mdr.

Hvad kan virksomheden få i kompensation.

Kompensationen vil udgøre 90 % af virksomhedens gennemsnitlige omsætningstab, dog maksimalt 23.000 pr. mdr. pr. ejer med mindst 25 % ejerandel. For virksomheder, som har været lukket ved påbud, vil kompensationen være 100 % i påbudsperioden, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i hele perioden. Dog fortsat maksimal 23.000 pr. mdr.

Hvis ægtefællen også arbejder i virksomheden (medarbejdende ægtefælle) kan virksomheden modtage 23.000 for både ejer og ægtefælle – altså samlet 46.000 pr. mdr. Virksomheden kan godt få kompensation til ansatte (anden ordning), samtidigt med ejeren får fra denne. Kompensationen er skattepligtig.

Hvilken periode kan virksomheden få kompensationen og kan ejeren få fra flere virksomheder?

Kompensationsordningen gælder fra og med den 9. marts og til 8. juni 2020 eller 8. juli 2020. Det er valgfrit om man ønsker at søge 3 eller 4 måneder.

Man kan kun modtage kompensation for en virksomhed, selvom man ejer flere. Man kan med andre ord ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.

Hvilken dokumentation og hvordan søges kompensationen?

Ansøgning skal laves digitalt via virksomhedsguiden.dk af indehaveren selv. Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe med afklaring, udskrifter af dokumentation mm. – Ligeledes kan vi guide dig gennem ansøgningen.

Du skal finde følgende klar inden ansøgning

 • Virksomhedens navn, cvr.nr. og stiftelsesdato
 • Antal ansatte opgjort i årsværk (dokumentation, hvis ændret siden 1. januar 2020)
 • Navn, cpr.nr. og ejerandel på virksomhedens ejer (ved flere ejere.)
 • Dokumentation på arbejde i virksomheden (ved flere ejere. Enkelmandsvirksomheder og freelancer fritaget herfor.)
 • Hvis medarbejdende ægtefælle – Ægtefælles cpr.nr og navn
 • Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden
 • Virksomhedens omsætning i hele 2019 (pdf af momsregnskab, kontokort eller lignende)
 • Virksomhedens omsætning i referenceperioden (pdf af momsregnskab, kontokort eller lignende) – Referenceperioden er som udgangspunkt april - juni 2019.
 • Om du eller evt. medarbejdende ægtefælle modtager offentlige yderlser (syge dagpenge eller lignende)
 • Kontaktoplysninger på ansøger, navn, telefonnummer og e-mail.
 • Afgive tro-og loverklæring på oplysningernes rigtighed.

Vi anbefaler at du inden påbegyndelse af ansøgningen kontakter din konsulent, hvor I gennemgår oplysningerne til ansøgningen, og får fundet relevant dokumentation frem, så I er helt klar til ansøgningsprocessen.

Efterfølgende dokumentation

Efter perioden, og senest den 8. december 2020, skal der indsendes en opgørelse over det faktiske omsætningstab i perioden.

Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen dog pålægge dig at anvende revisorbistand.

Risiko for tilbagebetaling

Hvis omsætningstabet viser sig mindre end 30% i perioden, eller den selvstændiges personlig indkomst overstiger 800.000, vil kompensationen med tillæg af renter skulle tilbagebetales.

Har du yderligere spørgsmål så er du velkommen til at kontakte Landbonord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720

For mere information besøg Virksomhedsguiden.dk via linket her
Kontakt