Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

COVID-19: Midlertidig lønkompensation 25-03-2020

COVID-19: Midlertidig lønkompensation

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomiske ramt som følge af COVID-19, og som står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere en 50 ansatte.​

Nyheden er senest opdateret den 7.august 2020.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720.

Der blev åbnet for ansøgning den 23. april 2020

Frist for ansøgning er den 20. september 2020

Der ydes i ordningen midlertidig kompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige.

Alle virksomheder er omfattet af denne ordning uanset virksomhedsform, branche mv., hvis virksomheden lever op til øvrige kriterier i ordningen.

Man kan få kompensation gennem denne ordning hvis:

• Virksomheden står til afskedigelse af min. 30% af de ansatte

• Virksomheden står til afskedigelse af over 50 ansatte (også selvom under 30%)

• Virksomheden fortsat betaler fuld løn til de hjemsendte medarbejdere

• De fyringstruede medarbejderne ikke arbejder i perioden (Hjemsendes)

• Man har minimum 1 ansat

• Der er en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og virksomhed

• Virksomheden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager i den lønkompenserende periode.

• Medarbejderne, som virksomheden søger kompensation til, skal anvende ferie, eller afspadsering på i alt 5 dage i tilknytning til kompensationsperioden. Såfremt medarbejderen ikke har ferie eller afspadsering, skal der afholdes tjenestefri uden løn i 5 dage i perioden.

Virksomhedsejeren er ikke omfattet af ordningen, selv om ejeren får løn.

Hvad kan virksomheden få i kompensation

• Kompensationen for fastansatte vil udgøre 75% af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere. Dog Maks. 30.000 kr. pr. mdr. pr. medarbejder (har man søgt inden ændringen af beløbsstørrelsen, bliver den automatisk justeret op efter de nye regler).

• Kompensationen for timelønnede vil udgøre 90% af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejder. Dog maks. 30.000 kr. pr. mdr. pr. medarbejder (har man søgt inden ændringen af beløbsstørrelsen, bliver den automatisk justeret op efter de nye regler).

• Kompensationen for elever/lærlinge er 90% af lønnen, under forudsætning af at eleven/lærlingen fortsat modtager fuld løn, samt at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at virksomheden kan få kompensation, lønnen til den deltidsansatte indgår i den samlede beregning, forholdsmæssigt i forhold til antallet af timer. Løsarbejdere er derimod ikke omfattet, dvs. medarbejder der lejlighedsvis ansættes på dags-/timebasis, hvor der ikke er aftalt ansættelse på over 2 dage.

Der kan ikke modtages kompensation for de 5 dage medarbejderen holder fri.

Hvilken periode kan virksomheden få kompensationen?

Kompensationsordningen gælder fra og med den 9. marts og til og med 8. juli 2020.

Har man søgt for fire måneder, og ønsker at ansøge perioden 9. juli til 29. august 2020, skal man genansøge.

Hvilken dokumentation og hvordan søges kompensationen?

Der blev åbnet for ansøgning den 25.03.2020

Til ansøgningen skal der pr. medarbejder, der hjemsendes bruges følgende:

• CPR-nummer

• Fulde navn

• Periode start (første dag med hjemsendelse)

• Periode slut (sidste dag med hjemsendelse)

• Ansættelsestype (funktionær, Ikke-funktionær eller elev/lærling)

• Månedsløn (i kr.)

• Antal dage undtaget (dage der ikke søges kompensation – tjenestefrihed u. løn)

• Beskæftigelsesgrad i timer pr. uge (37 timer eller derudover = fuldtid)

Derudover

• Ansættelseskontrakt på nyansatte (ikke nærmere defineret endnu)

• Andel af medarbejder, der skal hjemsendes (mindst 30% eller min. 50 ansatte)

• Begrundelse for kompensationen (fx arbejdsmangel)

• Tro-og loverklæring fra ledelsen på oplysningernes korrekthed.

Virksomheden vil efter ansøgning hurtigst muligt få udbetalt kompensation.

Risiko for tilbagebetaling af kompensationen

Hvis virksomheden før end beregnet får brug for medarbejderen, og derved kalder medarbejderen tilbage på arbejde i kompensationsperioden, skal virksomheden tilbage betale de antal dage medarbejderne er tilbage, men får fortsat kompensation for den periode medarbejderen har været hjemme, samt for ørige medarbejder der fortsat er hjemsendt.

Hvis virksomheden ved ansøgningen ved, at medarbejderen kun skal være hjemsendt en del af perioden, kan det allerede ved ansøgning oplyses, således virksomheden undgår tilbagebetaling.

Dokumentation efter kompensationsperioden

Når kompensationsperioden er udløbet, skal der indsendes dokumentation for at ordningen er blevet udnyttet. Virksomheden skal dokumentere:

• At berørte medarbejdere har været hjemsendt i den angivne periode.

• Medarbejderne var ansat før den 9. marts 2020

• Virksomhedens faglige repræsentant (hvis der er sådan en) skal bekræfte, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde.

Dokumentationen skal ske med revisorbistand.

LandboNord står selvfølgelig klar til at hjælpe med såvel ansøgning, som efterfølgende revisorerklæring. 

Har du yderligere spørgsmål så er du velkommen til at kontakte LandboNord Lasse Mellergård tlf. 96241727 eller Jesper Frisgaard tlf. 96241720.

Du kan læse mere om ordningen på virksomhedsguiden.dk
Kontakt