Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Den nye ferielov er på vej – og du skal allerede forberede dig nu 29-03-2019

Der kommer nye regler på ferieområdet i 2020. Det virker umiddelbart som langt ude i fremtiden, men overgangsordningen er sat i værk fra starten af 2019. Derfor skal du som landmand allerede forholde dig til ændringerne nu. Det kan nemlig give unødige konflikter mellem dig og dine medarbejdere, hvis du ikke holder dig opdateret.

Hos Norden Advokatfirma har vi erfaret, at det for mange arbejdsgivere virker uoverskueligt at sætte sig ind i den nye ferielovgivning, derfor har vi sat os for at guide dig igennem reglerne. Her får du et overblik over hvad, du skal være særlig opmærksom på, hvis du er én af de mange landmænd, som har ansatte.

Hvad ændres
I modsætning til den gamle ferielov får nye på arbejdsmarkedet mulighed for at holde betalt ferie allerede fra første år af ansættelsen. Dermed vil nyansatte medarbejdere ikke længere risikere at skulle vente op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie. 

Derudover ændres ferieåret fra det, vi kender i dag, hvor ferien optjenes i kalenderåret og afholdes fra 1. maj året efter. Den nye ferielov introducerer i stedet begrebet ”samtidighedsferie”, som betyder, at dine medarbejdere kan afholde ferie løbende, som den optjenes. Nærmere bestemt vil det sige, at de 2,08 feriedage som en medarbejder optjener over en måned, allerede kan afholdes måneden efter.

Medarbejderen vil dog have mulighed for at afholde ferien over en periode på 16 måneder fra den 1. september til den 31. december året efter, mens ferien optjenes over en periode på 12 måneder fra den 1. september til den 31. august året efter. Den periode som medarbejderen kan holde ferie i, er altså sammenfaldende med optjeningsperioden, men 4 måneder længere, hvilket giver medarbejderen mulighed for at planlægge sin ferie mere fleksibelt.       

Overgangsordningen
Overgangsordningen er som nævnt allerede sat i værk, og er et forsøg på, at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferielov, ikke bliver alt for belastende. Det forholder sig nemlig sådan, at medarbejderen ved overgangen til den nye ferielov, vil have optjent ferie efter den gamle ferieordning, som ikke er afholdt, mens medarbejderen samtidig på overgangstidspunktet reelt begynder at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende, som ferien optjenes. Det ville betyde, at en medarbejder vil have op til 10 ugers ferie i det første år med den nye ordning.

Som løsning på dette, vil den ferie, som medarbejderen optjener i perioden fra 1. september 2019 til den 31. august 2020 blive ”indefrosset” enten hos dig som arbejdsgiver, hvis du vælger at beholde pengene i virksomheden eller i en ny fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, hvis du vælger at indbetale pengene med det samme. Den indefrosne ferie kan ikke afholdes eller udbetales, før medarbejderen går på pension. I stedet vil medarbejderen dog kunne afholde betalt ferie, der er optjent ved ordning om samtidighedsferie. På den måde sikres det, at medarbejderen ikke kan afholde mere end 10 ugers betalt ferie i overgangsåret.

Hvilken betydning får det for dig
Spørgsmålet er så, hvordan du tilpasser dig ændringerne. Først og fremmest skal du sørge for at opdatere ansættelseskontrakter og personalepolitikker. Derudover er det din opgave som arbejdsgiver at afregne den del af medarbejderens feriepenge, der indefryses, enten ved at betale hele beløbet for overgangsåret til den nye fond med det samme i 2021 eller ved at beholde pengene mod en årlig indeksering og betale i takt med, at medarbejderen når folkepensionsalderen. Det er tilmed muligt at lave en kombination, hvor du betaler for nogle af medarbejderne, men ikke for andre.

Reglerne i den nye ferielov er komplekse, og det kan give unødige konflikter mellem dig og dine medarbejdere, hvis du ikke efterlever dem.

Hvis du er i tvivl om, du er godt nok dækket ind i forhold til reglerne, eller hvis du har brug for en opdatering, tilbyder Norden Advokatfirma at rådgive dig om din situation. Vi tilbyder også rådgivning om, hvilke tiltag du skal iværksætte for at imødekomme den nye ferielov. 

Kontakt Norden Advokatfirma
Kontakt