Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Den nye kollektive læplantningsordning – hvad indeholder den? 04-07-2017

Der er på landsplan 10 mio. kr. i ordningen, heraf de 8. mio. kr. er forbeholdt den
kollektive ordning. Ordningen er nationalfinansieret og gælder til og med 2020. For region Nordjylland betyder det, at der er 1,8 mio. kr. til rådighed for plantning i de 3 delområder områder i indeværende år (2017/18). Ordningen giver mulighed for et tilskud på 60.000 kr. pr. ha. og forventes udbetalt som en engangsudbetaling efter etableringen af læhegn/småplantning og en evt. kontrol. For lodsejere, der benytter sig af ordningen vil det forsat betyde, at der kun opkræves betaling for den del som lodsejeren skal betale + administrationsomkostninger. Lauget hjemtager kollektivt tilskuddet.

Ingen pesticider
Det bliver ikke længere tilladt at benytte pesticider i beplantningerne ved etableringen, men reolpløjningen er bibeholdt, hvorfor det stadig vil være muligt at give planterne et forspring over for ukrudt. Ukrudtsbekæmpelsen vil ske mekanisk, hovedsagelig ved flere gange mekanisk rensning i hegnene.

Der stilles krav om 75 pct. buske i de nye hegn og yderste række skal være buske. Det lyder af meget men mange buske bliver høje, så det forventes ikke ar blive noget problem. Der kan etableres fine læhegn med høje træarter i midterste række og mange buske i de øvrige rækker. Der bliver krav om min. 4000 planter pr. ha.

Læhegn tilbydes fortsat plantet i 3 – 7 rækker. Supplerende småbeplantninger må uændret maks. være på o,5 ha. Tilskuddet gives pr. ha., hvorfor de kommende hegn omregnes til hektarer.

Vildthegn
Som noget nyt tilbydes tilskud til vildthegn, hvor dette skønnes nødvendigt. Mange steder er vildtbid et stort problem ved etablering af læhegn, hvorfor dette tiltag er yderst positivt i den nye ordning. Det vil kun være med til at de kommende læhegn kommer tidligt i gang.

Den endelige bekendtgørelse og vejledning afventes stadig, men det nye laug tilbyder nu i de 3 nævnte områder læhegn og småbeplantninger efter det nye koncept.

Den praktiske del af arbejdet vil fortsat være varetaget af kendte entreprenører som HedeDanmark A/S og Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland. Bestyrelsen for det nye laug er p.t. ved at indhente tilbud på det kommende arbejde. Navnet på entreprenøren offentliggøres når udbudsrunden er afsluttet og endelig valg af entreprenør er sket.

Det forventes at ansøgningsfristen vil være omkring 1. september, hvorefter arbejdet kan iværksættes, men endelig udmelding afventes stadig fra myndigheder.

Først til Mølle
Lodsejere i områderne Hobro-Nørager, Jammerbugt- Hannæs- Løkken-Vrå Gamle Kommune og Mors, der er interesseret i at få plantet læhegn og småbeplantninger efter den nye ordning, kan henvende sig hurtigst muligt til det lokale bestyrelsesmedlem i Hobro-Nørager ved Claus Jørgensen, cj@andbjerg.dk eller
mobilnr. 20245287, Jammerbugt ved Niels Guldager, info@guldagerdk.dk eller mobilnr. 40950769 og Mors ved Henning Bjerregaard rosengaardoeko@dlgtele.dk eller mobilnr. 61545771. Tilmelding kan også ske direkte til Margith Laugesen LandboNord, 96242589 – mail: mal@landbonord.dk.

Yderlig information om ordningen kan hentes hos formanden Jørgen Hansen på mobilnr. 21781195 eller Martin Andersen, mobilnr. 30905080
Kontakt