Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Derfor er DB-Tjek vigtigt 09-12-2014

Derfor er DB-Tjek vigtigt

De fleste svinebedrifter gemmer på et uudnyttet potentiale, som umiddelbart ikke er synligt i dagligdagen. Men der kan være mange penge at hente, hvis man investerer i et DB-Tjek.


Af: Svinerådgiver, Inga Riber Kristiansen, irk@landbonord.dk

Er budgettet stramt, så er det de færreste svineproducenter, som tænker på at investere. Det kan dog godt være en god idé at investere i et DB-Tjek. Det er i hvert fald vores erfaring her i LandboNords SvineRådgivning.

DB-Tjek kombinerer oplysningerne fra driftsregnskabet og produktionsrapporten. De opnåede resultater sammenlignes med andre bedrifter (benchmarking), og hjælper med at afsløre, hvor der på bedriften er uudnyttet potentiale. Samtidig kan DB-Tjek indenfor bedriften benyttes til økonomisk optimering af svineproduktionen.

Besparelse på foderforbruget

Helt konkret har DB-Tjek hjulpet flere producenter til at udnytte potentialet i besætningen. Blandt andet i et konkret tilfælde, hvor foderforbruget til søerne var højt. Det vidste ejeren allerede var tilfældet, men det var først, da der blev sat økonomi på tallene og sammenlignet med de øvrige soholdere, at også medarbejderne blev klar over, hvor meget det betød økonomisk. En målrettet handlingsplan blev udarbejdet og sat i værk, hvorefter besætning året efter havde reduceret foderforbruget med 170 FEso pr. årsso, svarende til en foderbesparelse på 300.000 kr. årligt i besætningen (med uændrede foderpriser).

  • 1.100 årssøer med salg af nyfravænnede grise
  • Før DB-Tjek: 1.690 FEso pr. årsso
  • Efter DB-Tjek: 1.520 FEso pr. årsso
  • Årlig besparelse: 300.000 kr.

Sundhed kan forbedres

Et andet typisk indsatspunkt for alle dyregrupper er omkostningerne til medicin og vacciner. Her kan der være store forskelle mellem besætningerne. De besætninger, der sammenlignet med de øvrige ligger højt på disse omkostninger, får efterfølgende ofte kigget medicin- og vaccinationsstrategien grundigt igennem. Tit kan sundheden forbedres ved ændret management.

  • 350 årssøer med salg af 30 kg grise
  • Før DB-Tjek: 23,54 kr. veterinære omkostninger pr. produceret gris
  • Årligt potentiale: 5,90 kr. veterinære omkostninger pr. produceret gris, dvs. i alt 63.000 kr.

DB-Tjek er også en god idé for mindre besætninger

I en slagtesvinebesætning med 4.000 producerede slagtesvin årligt viste DB-Tjek, at foderomkostningen pr. kg tilvækst lå 1,07 kr. højere end de bedste 25 % på DB-Tjek hitlisten for slagtesvin. Derfor ændrede vi på strategien for foderindkøb og daglig justering af foderautomaterne. Resultatet kan være svært at måle, men ved igen at få udarbejdet et DB-Tjek, kunne vi sammenligne den aktuelle landmands foderpris med foderprisen hos andre slagtesvineproducenter, som ligeledes fodrede med færdigfoder.

Resultatet viste, at landmanden nu var blevet bedre til at handle foder. I skrivende stund ligger han fortsat med bedre foderpriser end hans sammenlignelige kolleger. Samtidig reducerede det mindre foderspild foderomkostningerne betydeligt. Dette tilfælde viser, at der også kan være en god sum penge at hente for mindre besætninger.

  • 4.000 producerede slagtesvin pr. år
  • Før DB-Tjek: 5,62 kr. foder pr. kg tilvækst
  • Årligt potentiale: 77 kr. pr. leveret slagtesvin, dvs. i alt 308.000 kr.

Der bliver fulgt op på tallene

Et DB-Tjek udarbejdes for et halvt år pr. gang. Hvis man får udarbejdet rapporterne hvert halvår, kan man nemt følge udviklingen på bedriften og om de aftalte indsatsområder har udmøntet sig i de ønskede resultater.

Når rapporten er udarbejdet og sammenligningstallene er samlet, får landmanden tilsendt materialet. Efterfølgende kører vi ud og gennemgår resultaterne sammen med landmanden og eventuelt medarbejderne på bedriften. Ofte  er der mange besætningsspecifikke nuancer i tallene, hvorfor det ikke altid er oplagt, hvor fokus bør lægges. Vi hjælper med at udpege de væsentligste indsatsområder i besætningen og ikke mindst lægger en handlingsplan, så der bliver sat handling bag indsatsområderne. Naturligvis hjælper svinerådgiveren også med at sikre, at tiltagene bliver sat i værk og gennemført, så besætningen når i mål.
Kontakt