Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Ekstra afskrivning på driftsmidler, maskiner og staldinventar 23-04-2021

Ekstra afskrivning på driftsmidler, maskiner og staldinventar

I februar omtalte vi nye regler om forhøjede afskrivninger på nye driftsmidler. Folketinget har nu vedtaget loven, og den gælder med tilbagevirkende kraft til 23. november 2020.

For fabriksnye driftsmidler, maskiner og inventar der anskaffes i perioden 23. november 2020 – 31. december 2022, kan der foretages skattemæssige afskrivninger på et beløb svarende til 116% af kostprisen.

Reglen gælder ikke for personbiler og biler indregistreret på papegøjeplader. Endvidere kan reglen heller ikke anvendes på maskiner/køretøjer, der drives af en motor med fossilt brændstof (benzin, diesel, gas), medmindre køretøjet er indregistreret. En ny traktor, der indregistreres til kørsel på offentlig vej, vil således være omfattet af reglen om forhøjelse af afskrivningsgrundlaget med 16%, hvilket også gælder for varebiler på gule plader.

Forbedringer eller nyanskaffelser

I forbindelse med vedtagelsen af loven, blev der stillet spørgsmål til rækkevidden af bestemmelsen, herunder om tillægget også gælder ved udskiftning af staldinventar og lignende.

Der kan ikke gives et entydigt svar herpå, men det er LandoNords opfattelse, at eksempelvis udskiftning af hele staldinventaret i en bygning, eller en del af bygningen, vil være omfattet af reglen om 16% tillæg. Hvis omkostningen til nyanskaffelser skattemæssigt fratrækkes som vedligeholdelse, vil der i sagens natur ikke opnås tillæg. Tillæg til købesummen opnås således kun hvis der er tale om et nyt selvstændigt driftsmiddel, der tages op til skattemæssig afskrivning. Forbedringer på tidligere anskaffede driftsmidler/inventar berettiger derfor ikke til tillægget på 16%. Udskiftning af enkelte stier, eller dele af spaltegulv i en svinestald, vil ikke berettige til tillæg. Derimod vil en fuldstændig udskiftning af inventaret i en bygning berettige til tillæg.

For mere information kontakt Chefrådgiver, Skat, Jens Chr. Obel på telefon 51244 558/9624 1838 eller mail jco@landbonord.dk
Kontakt