Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Få retentionskortet til at stemme med dit drænvand 07-11-2014

Få retentionskortet til at stemme med dit drænvand

Meld dig til ny drænvandsundersøgelse: Drænvandsundersøgelse version 2 starter nu og det haster med tilmeldingerne.

Den første drænvandsundersøgelse viste, at der fra mange arealer kommer væsentligt mindre kvælstof, end man havde regnet med. Der var en stor variation i tallene, men generelt var kvælstofindholdet i drænvandet lavere end den beregnede kvælstofkoncentration, som beregnes ved modelberegninger (udviklet af staten). Det tyder på, at enten regner disse modeller med et for højt kvælstofniveau eller der sker en kvælstofreduktion, inden kvælstoffet når drænene.

Den første drænvandsundersøgelse har ikke umiddelbart givet positive resultater for den enkelt landmand, men de har leveret vigtig viden til debatten om landbrugets kvælstofforbrug og miljøpåvirkning. Specielt i Nordjylland har drænvandsundersøgelsen dokumenteret, at der sker en stor kvælstoffjernelse fra lavbundsjorden og dermed en lav kvælstofudvaskning.

Der har været stor kritik af drænvandsundersøgelsen fra myndighederne. Der har været fremført, at der kun er målt kvælstofkoncentration i drænvandet og ikke mængden af kvælstof. Det kan vi ikke afvise, men set i den rette sammenhæng viser drænprøverne, at der fra nogle arealer sker en stor kvælstoffjernelse inden drænudløb. På disse arealer har det ikke nogen mening af placere yderligere efterafgrøder, da det ikke vil give nogen effekt.  De 140.000 ha ekstra målrettede efterafgrøder er udgået af planerne. Det er da en sejr. Hertil kommer, at der er blevet sat fokus på om modelberegningernes rigtighed, om resultaterne stemmer overens med virkeligheden, hvilket har skabet øget bevågenhed.

Hvorfor ny drænvandsundersøgelse?

Drænvandsundersøgelse 2 starter nu! Og det er vigtig for landbruget. Første drænundersøgelse har kørt i 3 år og betragtes som afsluttet, i hvert fald med hensyn til prøveudtagningen. Konklusionerne vil fortsat indgå i dokumentation for kvælstofudvaskningen.

Staten kommer med et nyt retentionskort inden nytår, som skal indgå i den fremtidige målrettede kvælstofregulering. Kortet vil få betydning for, hvor det giver mening at placerer virkemidler f. eks efterafgrøder. Det giver kun mening at placere virkemidler, der hvor de har en chance for at virke (dvs. på de arealer der har lav retention og høj udvaskning).  Drænvandsundersøgelse 2 går ud på at tjekke om det kommende retentionskort er rigtigt. På din ejendom kan drænvandsundersøgelsen give dig en grov vurdering af, om den angivne retention på retentionskortet også gælder for dine arealer.  Det er vigtig at være forberedt og kende sine egne tal nu.

Man kan ikke forvente at få ændret reguleringen på sine arealer alene på baggrund af drænvandsanalysen, men analyseresultaterne kan give et fingerpeg om, hvorvidt der er noget at gå videre med. Vi må forvente, at der er forskel på de enkelte ejendomme.

Drænvandsundersøgelse 2

Vi starter nu.  Den første drænvandsundersøgelse var en stikprøve på enkelte dræn. Nu lægger vi op til, at det er prøver af drænsystemer, der hvor flere dræn samles. Det kan enten være en hovedledning eller grøft. Men det er vigtigt, at der ikke indgår husspildevand eller vand fra naturarealer m.m. Prøvestederne skal udvælges med omhu.

Hvad kan målingerne bruges til?

  1. Et groft tjek af, om retentionskortet i dit delopland er korrekt
  2. Det kan vise niveauet for kvælstofkoncentrationen i drænvandet (højt eller lavt).
  3. Om din landbrugspraksis udleder mere eller mindre end det forventede.
  4. Sammenligne kvælstofkoncentrationer i dræn med andre landmænd

 

Tilmelding og priser

LandboNord tilbyder en samlet pakkeløsning, til fast pris. Landbonord udpeger prøvestedet i samarbejde med lodsejer, udtager og indsender prøven og der afsluttes med en uddybende tolkning af resultaterne på enkeltprøve niveau.  Hertil kommer en samlet afrapportering.

Det haster. Prøverne skal udtagelse i løbet af de næste uger. Der skal tages i alt tre prøver hen over vinteren.

Prisen er for medlemmer 1.500 kr. (til dækning af analyseomkostningerne), foreningen betaler for administration og udtagningen af prøverne (ca. 2.000 kr. pr prøve). For ikke medlemmer er prisen 3.500 kr. pr. prøvested.

Vi håber på en stor opbakning til 2. Runde drænvandsundersøgelse.

Tilmelding til Landbord: Margit Laugesen, tlf. 96242589, mail: Mal@landbonord.dk

Sidste frist for tilmelding 20. November 2014
Kontakt