Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Har urolighederne på Krim betydning for mig? 21-03-2014

Har urolighederne på Krim betydning for mig?

Af Jakob Ræbild Nørgaard, økonomikonsulent LandboNord

I dagspressen har de på det seneste skrevet om, at den politiske uro mellem Rusland og EU, pga. af urolighederne på Krim, gør ondt på den danske svineeksport. Men hvad betyder det for den enkelte svineproducent?

Da Rusland den 29. januar 2014 trak ”svinepest-kortet” og lukkede grænserne for import af svinekød, blev den danske eksport på 2,1 mia. kr. i 2013 sat på stand by. Normalt ville man hurtigt finde en løsning så eksporten kunne genoptages, men de politiske udfordringer mellem Rusland og EU har skudt en løsning hen i det uvisse, og de bud på en tidshorisont man hører, er fra 3 måneder til 3 år.

Svineproducenterne er nu i den uheldige situation, at noteringen ligger under det niveau, der var forventet ved budgetlægningen for blot 2-3 måneder siden. Samtidig har uroen på Krim skubbet kornprisen opad, da Ukraine er en betydelig spiller på verdensmarkedet.

Tabel 1 viser, hvilken indvirkning på økonomien urolighederne på Krim ind til nu har haft i 2014, i forhold til de forventninger der var ved budgetlægningen.  For foderprisen er det dog skønnet pris når kontrakter skal fornyes.

 

Forventet 1. kvartal 2014

Realiseret Forskel
Notering kr. pr. kg 11,25 10,53 0,72
Smågrisepris kr. pr. stk. 407 377 30
Foderpris slagtesvin 1,67 (1,87) 0,2

Tabel 1. Forskydninger i forhold til de forventede priser, ved budgetlægning 

Ved LandboNord ØkonomiRådgivnings årsmøde i februar 2014, blev prognosen for den forventede indtjening i svineproduktionen for 2014 fremlagt. Med en gennemsnitlig bedriftsstørrelse på 235 ha, 459 årssøer og 7.031 slagtesvin, var der en forventning om et resultat efter finansiering på 885.000 kr.

Hvis man forestiller sig følgende scenarie: at noteringen vil være påvirket med 70 øre i negativ retning året ud, samt at foderet stiger 20 øre fra september, da svineproducenten har indgået foderkontrakter indtil da, vil det have en markant indflydelse på indtjeningen i 2014.

Dækningsbidraget vil falde med 41 kr. pr. slagtesvin og 970 kr. pr. årsso, så det samlede tab i svineproduktionen, på den beskrevne bedrift, bliver på 733.000 kr. Da høsten bliver 20 kr. mere værd pr. hkg, vil det give et positivt bidrag på ca. 300.000 kr. fra marken, hvormed den samlede negative påvirkning bliver 433.000 kr. eller en halvering af det forventede resultat efter finansiering.

Som svineproducent kan man ikke gøre så meget når de storpolitiske vinde blæser, men det bør dog få den enkelte svineproducent til at kikke ind i sin egen økonomi, og sikre sig at den nødvendige likviditet er til rådighed hvis det forsætter. Herunder genoverveje om der er likviditet til de investeringer der er afsat i budgettet, ellers må de udskydes.

 
Kontakt