Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Hjælp os med at hjælpe dig 09-06-2017

Vandområdeplanerne udpeger mange små vandløb med en indsats. Vi mener, at der er mange af de udpegede vandløb, der bør og skal tages ud af Vandområdeplanerne. Vi har brug for din hjælp til at få viden om de konkrete vandløb, så vi kan løfte diskussionen op på et højere niveau i de Vandråd, der nu bliver nedsat.

Vi ved, at en stor del af de små vandløb med et opland på under 10 km2 kan tages ud af planerne, hvis de ikke opfylder kriterierne for udpegning. Men det kræver et lokalkendskab, som kun den enkelte landmand har. Vi har derfor brug for jer landmænd med et lokalkendskab til at kvalificere vores data om vandløbene

Vi har brug for informationen fra landmænd, for at kunne arbejde videre med at få taget så mange som muligt af de små, fejludpegede vandløb/grøfter ud af vandplanerne.

Vi har brug for flere relevante oplysninger
Ud fra Jeres indberetninger til LandboNord bliver det muligt at afgøre, om vandløbene lever op til de kriterier, der gælder for at medtage vandløbene i Vandområdeplanerne. Det drejer sig om forhold som fald, bundens beskaffenhed, planter og sten i vandløbet, og om vandløbet snor sig eller ej.

Hvis ikke vi finder de forkert udpegede vandløb og får dem taget ud af planen, så er konsekvensen, at de vil være omfattet af helt uopnåelige miljømål, der vil være umulige at opfylde uden meget væsentlige omkostninger for landmændene, der afvander marker til vandløbene.

Sådan gør du:
Der er i dag 19.000 km vandløb omfattet af vandområdeplanerne. Heraf er de ca. 6.000 km små vandløb/grøfter med et opland på under 10 km2.

I denne vandrådsperiode har vi fået mulighed for at tage nogle af disse små grøfter/vandløb ud af vandområdeplanerne, så de derved kan fritages for en række uopnåelige miljømål.

Hvis du har kendskab til et eller flere vandløb, som du mener er forkert udpeget, vil vi rigtig gerne have informationer om det.

Først skal du på dette link:  http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016 undersøge, hvilken status dine vandløb har. Inde på MiljøGIS-siden trykker på "Typologi for vandløb" ude i venstre kolonne.

Det er kun vandløb markeret med blåt, som du skal interessere dig for. Du kan få vist informationer om det specifikke vandløb ved at klikke på knappen ”i” i den øverste bjælke på kortsiden og derefter klikke på det konkrete vandløb. Der kommer så et ”pop up”, der viser informationer om vandløbet.

Vi har herefter brug for konkrete information om vandløbet kombineret med identifikationsnumre på vandløbet, så vi kan genkende det.

Udfyld spørgeskemaet, som du kan finde her og send det til lars@mellemkjaer.dk

Vi tager herefter informationer med videre til Vandråds-arbejdet.

Venlig hilsen

Lars Mellemkjær, formand for Miljøpolitisk Udvalg, LandboNord
Kontakt