Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Hvad er dit økonomiske potentiale? 31-03-2014

Hvad er dit økonomiske potentiale?

Ved du, hvor du ligger effektivitetsmæssigt og økonomisk i forhold til dine kolleger? Ved du, hvor dine svage punkter ligger i forhold til øget indtjening? Hvis ikke, så er det på høje tid at finde ud af dette, så du ved hjælp af en målrettet indsats kan øge din indtjening.

Første trin er at få udarbejdet DB-Tjek på dine forskellige dyregrupper i svineproduktionen. Når tallene er beregnet, udsendes en hitliste med alle de medvirkende besætninger på samme dyregruppe for den samme periode. Besætninger fra hele landet medvirker på disse hitlister. Herefter gennemgår du og din svinerådgiver tallene, også gerne sammen med dine medarbejdere. Her drøftes, hvor der praktisk muligt kan findes en økonomisk gevinst. Herefter lægges handlingsplaner og aftales opfølgning for at nå disse mål. Kendskab til tallene gør dig bevidst, men tallene ændrer sig næppe, hvis du ikke ændrer noget.

Til at vurdere det økonomiske potentiale har vi i LandboNord udarbejdet et regneark, hvor vi regner på værdien af de forskellige nøgletal og holder dem op mod de bedste 25 % af besætningerne i samme dyregruppe. Forskellen ganges op med din besætningsstørrelse og der tages hensyn til dine priser. F.eks. kan det hurtigt give 120.000 kr. ekstra om året for en soholder at hæve levendefødte med 0,5 grise pr. kuld, såfremt dødeligheden i farestalden og salgsprisen på grisene ved fravænning holdes uændret. Vi har naturligvis også udarbejdet tilsvarende regneark for sohold med smågrise, slagtesvin, smågrise og FRATS.

Det nye regneark kan også bruges til at identificere de steder, fokus bør rettes først. Ved hjælp af farvekoder findes de steder, hvor tallene afviger mest fra de bedste 25 %. Men vi kigger samtidig på, hvor de største økonomiske forskelle ligger. En lille forskel på ét effektivitetsnøgletal kan nemt have større økonomisk betydning end en større forskel på et andet effektivitetsnøgletal. Derudover kan det være, at de største økonomiske potentialer kræver, at der skal saneres eller bygges en ny stald. Så lægger vi fokus på et andet nøgletal, - i hvert fald på kort sigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Af svinerådgiver Inga Riber, tlf. 21742983 og driftsøkonomiassistent Søren Boelsmand, tlf. 96241806.
Kontakt