Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Hvornår er en skade en arbejdsulykke, og hvornår skal den anmeldes? 09-07-2021

Hvornår er en skade en arbejdsulykke, og hvornår skal den anmeldes?

Hvert år sker der større eller mindre arbejdsulykker rundt om i landbrugene i Danmark, blandt andet i forbindelse med den forestående høst. Mange skader bliver anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men der vil også være et stort antal, som ikke anmeldes.

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring for dine medarbejdere, men der er til gengæld ingen lovkrav om, at du som selvstændig tegner en forsikring for dig selv.

Ligeledes vil en medarbejdende ægtefælle skulle tegne egen arbejdsskadeforsikring. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at dette gør sig gældende, uanset om den medarbejdende ægtefælle får overført en del af ægtefællens overskud, eller om vedkommende er på lønaftale.

Vigtigt med en forsikring

I 2015 var antallet af anmeldte arbejdsulykker i landbruget 536. Til sammenligning var antallet i 2020 798. Der er således enten sket en stigning i ulykkerne, eller også er der kommet større opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at få en arbejdsskade anmeldt. Af de 798 anmeldte i 2020 var 7 af de anmeldte sager relateret til en dødsulykke og i 297 af sagerne, var den skaderamte uarbejdsdygtig i mindst 3 uger efterfølgende.

Hvad er en arbejdsulykke?

Ved arbejdsskade menes en ulykke eller en erhvervssygdom, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Ved en ulykke menes en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Personskaden kan være fysisk eller psykisk og kan være varig eller forbigående. Det er ikke et krav, at personskaden medfører behov for behandling, eller at personskaden er blevet behandlet.

Hvad er en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, der er opstået eller udviklet på grund af længere tids påvirkninger på arbejdet, samt overvejende sandsynlig sammenhæng mellem påvirkningen og sygdommen.

Eksempel

En rygskade, som er opstået ved et fald på arbejdspladsen, er en arbejdsulykke, mens en rygskade, som er opstået efter lang tids arbejde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, er en erhvervssygdom.

Anmeldelse

Det er vigtigt at anmelde en skade. For er skaden ikke anmeldt rettidigt, så risikerer vedkommende både at miste retten til at få sine udgifter dækket og til at få en evt. erstatning.

Anmeldelsen skal ske inden for 9 dage (eller senest på 5 ugers dagen) efter ulykken.

Som arbejdsgiveren har du pligt til at anmelde arbejdsskader, der medfører, at medarbejderen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde i mindst én dag ud over tilskadekomstdagen.

Du har ligeledes pligt til at anmelde arbejdsskader, der kan medføre ret til en erstatning.

Alle arbejdsskader skal anmeldes digitalt via det fælles digitale anmeldesystem, EASY.

Hvilke muligheder medfører en anmeldelse?

Uanset, om det er dig selv eller din medarbejder der er kommet til skade, så medfører anmeldelsen, at I får mulighed for at få dækket udgifter til behandling, genoptræning, hjælpemidler, godtgørelse for varig mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Er skaden ikke anmeldt så husk, at man både kan miste retten til udgiftsdækninger og til erstatningerne.

Vil du have råd og vejledning i forhold til en arbejdsskade eller erhvervssygdom, eller ønsker du hjælp til en anmeldelse, så kontakt LandboNords socialkonsulent Mette Neist pr. mail mne@landbonord.dk eller tlf.: 9624 2424.
Kontakt