Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Indgiv høringssvar mod Vandområdeplanerne 01-06-2015

Indgiv høringssvar mod Vandområdeplanerne

Alle bør lave et høringssvar. Det er specielt to hovedmål i vandområdeplanerne, der bør gøres indsigelse mod: 

  1. Konsekvenserne af den meget store målsætning, der er er på reduktion af udledning af kvælstof til vandmiljøet
  2. Udpegningen af stort set alle vandløb som naturlige vandløb.

Der kører en kampagne i Landbrugsavisen, der henviser til landmand.dk, hvor man selv kan kontrollere hvilke krav, ens vandløb er omfattet af. Hvis vandløbene karakteriseres som naturlige, og du er af en anden mening, så er det årsag til at få lavet et høringssvar.

Limfjordsoplandet er hårdt ramt

I Limfjordsopland er der særligt brug for at få lavet mange høringssvar. Der er i Vandområdeplanerne stillet et meget stort krav til reduktion af udledningen af kvælstof. Det vil få meget betydelige konsekvenser for lodsejere i Limfjordsopland, hvis Vandområdeplanerne vedtages, som de foreligger nu. Vi opfordrer derfor alle til at få lavet et høringssvar, hvis man har jord i Limfjordsopland eller andre oplande, hvor der er store krav til reduktion af udledningen. For jordejere i Vendsyssel er der mindre grund til at få lavet høringssvar med årsag i reduktion af udledningen. Vandområdeplanerne indeholder i denne omgang ingen ambitioner om reduktion af udledningen fra den del af landet.

Pris for høringssvar

LandboNord tilbyder, at du som lodsejer kan få lavet et høringssvar til en enhedspris på 300 kr. pr. stk. for medlemmer, 500 kr. pr. stk. for ikke-medlemmer. Et høringssvar på vandløb og et høringssvar på målsætningen for kvælstofudvaskning er således to høringssvar.

Bestil et høringssvar senest fredag den 19. juni 2015

Hvis du vil have udarbejdet et høringssvar på enten målsætningen om reduktion i udvaskningen eller på vandløb i nærhed af dine marker, så ring til Margith Laugesen på 9624 2589 senest den 19. juni 2015. Så kan vi nå at udarbejde høringssvaret inden fristen den 23. juni 2015.

Når du har tilmeldt dig, vil vi udarbejde og indsende et høringssvar på dine vegne. På grund af høringsfristen d. 23. juni, er der ikke mulighed for at fremsende høringssvaret til gennemsyn ved dig. Vi indsender høringssvaret straks, det er udarbejdet, og fremsender en kopi af høringssvaret til dig. Hvis vi under udarbejdelse af høringssvaret har spørgsmål, vil vi naturligvis kontakte dig.

 
Kontakt