Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

LandboNord afviser krav og stævning fra Agri Nord 24-02-2014

Agri Nord har i dag stævnet LandboNord i sagen om 32 medarbejderes skifte fra Agri Nord til LandboNord. Stævningen kommer lidt over 4 måneder efter varslingen. LandboNord afviser alle beskyldninger og fremhæver endnu engang, at sagen udelukkende har til formål at lægge et røgslør over det interne kaos i Agri Nord.

LandboNord kunne søndag aften læse på nordjyske.dk, at Agri Nord nu stævner virksomheden for 30 millioner kroner. Mandag morgen kom stævningen så på skrift pr. e-mail fra Agri Nords advokater i København. Det sker i forlængelse af 32 medarbejderes opsigelse fra Agri Nord i slutningen af september 2013.

LandboNord har sammen med sin advokat foretaget en gennemgang af stævningen og de vedlagte bilag og kan konstatere, at stævningen ikke indeholder nyt i forhold til de punkter, som LandboNord tidligere er blevet konfronteret med.

Ifølge direktør Uffe Bertelsen fra LandboNord er eneste formål med anlæggelse af sagen at dække over massive interne problemer i Agri Nord:

- Vi har i dag modtaget en stævning fra Advokatfirmaet Horten i Hellerup på vegne af Agri Nord. Vi tager imod den med fuldstændig sindsro og kan efter at have nærlæst den sige, at vi kan afvise alle krav og påstande, siger han og fortsætter: - Vi troede faktisk, at Agri Nord havde droppet sagen, da der jo er gået relativt lang tid siden varslingen. Men formålet er naturligvis at flytte fokus fra egne problemer og at undgå at tabe ansigt i forhold til en stævning, som i overmod blev varslet den 28. oktober 2013, da bølgerne gik højest.

Uffe Bertelsens kontante udmelding og klare afvisning af sagen følges dog op af en ærgrelse over, at de to parter nu skal fortsætte de juridiske slagsmål frem for at koncentrere sig om nordjysk landbrugs interesser:

- Det her tjener bestemt ikke landmændenes interesse. Der burde i stedet være dialog og samarbejde mellem foreningerne, siger Uffe Bertelsen.

Han fortsætter: - Det er en kendsgerning, at de to foreninger tidligere har ”byttet” medarbejdere, idet medarbejdere er gået fra LandboNord til Agri Nord og omvendt - uden at dette har givet anledning til krav imod hinanden. Og det er klart, at Agri Nord og deres advokater havde håbet på at kunne finde fejl i vores procedurer - dels i forbindelse med ansættelserne og dels i forhold til de 32 medarbejderes efterfølgende ageren hos os. Men vi har i alle faser af sagen handlet korrekt – både etisk og juridisk, og nu glæder vi os til at få rettens ord for det.

Tubulent år for de 32 medarbejdere

De 32 medarbejdere startede alle bortset fra én den 1. november 2013 på LandboNords kontor i Fjerritslev, hvor et foreløbigt lejemål er blevet indrettet til formålet. Overgangen har været gnidningsfri, men ikke uden belastninger for flere af medarbejderne:

- Flere af medarbejderne har haft et turbulent år. Først med intern uro og ledelsesmæssig kaos i Agri Nord og løbende overvejelser om fremtidig karriere og dialog med flere potentielle arbejdsgivere. Dernæst opsigelsen og nogle ubehagelige afhøringer fra Agri Nords advokater i dagene op til 1. november. Det har været opslidende for dem, og derfor har vi haft meget fokus på at skabe ro for dem og deres familier, forsætter Uffe Bertelsen.

I det hele taget mener Uffe Bertelsen, at sagen er udtryk for, at Agri Nord ønsker at flytte fokus fra de interne problemer.

- Vi har naturligvis kun hørt en brøkdel af de ting, der er foregået, men det vi har hørt er ganske enkelt rystende. Eksempelvis har Agri Nords ledelse som modsvar på konstruktive forslag fra medarbejderne givet udtryk for, at de da bare kunne søge ansættelse et andet sted, hvis de var utilfredse. Det er heldigvis de færreste arbejdsgivere, der agerer sådan over for deres medarbejdere anno 2013, understreger han.

Det videre forløb

Nu skal LandboNord og dennes advokat i Frederikshavn Karsten Madsen fra HjulmandKaptain skrive et svarskrift og afleverede dette til retten i Hjørring. Herefter vil det videre forløb med udveksling af skriftlige indlæg blive tilrettelagt. Samtidig hermed fastsættes det endelige tidspunkt for hovedforhandlingen i retten.   

- Efter at have nærlæst stævningen i dag kan vi konstatere, at der ikke er noget nyt i forhold til tidligere. Agri Nord har ikke kunnet finde hverken procedurefejl eller fodfejl, og det her er i udgangspunktet at betragte som 32 individuelle almindelige jobskifter. På baggrund af retspraksis er det derfor vores opfattelse, at der ikke er belæg for sagsanlægget, pointerer advokat Karsten Madsen

Karsten Madsen og LandboNord er i øvrigt fortørnede over Agri Nords udmeldinger i pressen, hvor tingene fordrejes, og hvor der tales direkte usandt:

- Ifølge Agri Nord har vi i LandboNord været afvisende over for en dialog forud for stævningen. Dette er ikke korrekt, idet LandboNord allerede i november 2013 tog initiativ til et dialogmøde mellem parterne. Dette møde fandt sted i december - dog uden at parterne kunne opnå en mindelig løsning på sagen, siger Karsten Madsen og fortsætter: - I LandboNord er man således nu indstillet på og trygge ved, at det nu er op til domstolene - i første omgang retten i Hjørring - at afgøre striden mellem de to foreninger, selvom LandboNord naturligvis helst ville være foruden en sag.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Adm. direktør Uffe Bertelsen, LandboNord, tlf. 9624 2400 og mobil 3046 3820.
  • Formand Niels Vestergaard Salling, Landboforeningen Nordjylland, tlf. dir. 9883 2244 og mobil 2161 8211.
  • Advokat Karsten Madsen, HjulmandKaptain, tlf. dir. 4063 1202. Kontakt