Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

LandboNords markforsøg gavner landmænds økonomi 01-12-2016

LandboNords markforsøg gavner landmænds økonomi

LandboNord udfører et stort antal markforsøg og har opbygget et godt samarbejde med forsøgsværterne, som er lokale landmænd.

Hvorfor er der brug for forsøg hos os?

Det skyldes først og fremmest, at vækstbetingelserne for de sarte afgrøder er hårde i Nordjylland. I Nordjylland er majs udsat, da den elsker varme, og vinteren skader ofte vintersæden. Ukrudt i tynde og langsomt voksende marker koster mere udbytte end i afgrøder der lykkes, så vi har også brug for at vide, hvor meget virkningen svinger fra det ene til det andet år. Hermed nogle eksempler, hvor forsøgene hurtigt kan forbedre udkommet af marken:

Sortsforsøg

Sortsforsøg udføres over hele landet, men de får en hårdere afprøvning hos os, f.eks. overvintring af vintersæd og kølige somre til majs ovenpå en lidt senere såning. Det sker en gang imellem,at en sort, som ellers klarede sig i andre egne, men skuffede her, den kom til at skuffe over hele landet i de vanskelige år. Derfor er vore forsøg vigtige for mange andre end nordjyske landmænd.

Etablering af vintersæd

Med nogle typer af gødning placeret eller iblandet såsæd giver det merudbytte i Nordjylland, som andre egne ikke så ofte opnår. Vi har netop udført forsøg i år, hvor fosfor placeret eller iblandet ved hvedesåning giver pænt merudbytte. Men samme forsøg udført i år på Sjælland gav ikke merudbytte. Vi gentager forsøgene i efteråret og håber at opdage sammenhængen. Indtil videre ved vi ikke om tilsætning af fosfor altid giver merudbytte i Nordjylland, men i det mindste har det ikke haft negativ effekt med f.eks. 15 kg P pr. ha. I vårsæd vil placeret gødning give chance for et stort merudbytte, og alle bør gøre det. Gødningstypen afhænger af, hvilken effekt der er den vigtigste i den enkelte mark.

Vi har for 10 år siden set sammenhængen, at merudbytte kan hænge sammen med risiko for manganmangel. Således hjælper det mod manganmangel at anvende en gødning ved såning, som forsurer jorden omkring kernen og hjælper den mod manganmangel. Derfor er det en fordel at anvende f.eks. svovlsur ammoniak ved såning af vinterbyg, enten den er placeret eller iblandet kornet i såmaskinen.

MAJS kan tåle DFF inden fremspiring, hvilket giver effektiv bekæmpelse af især ærenpris. Det giver landmanden bedre mulighed for at bekæmpe ukrudt i majs, når optimalt vejr lige efter såning kan anvendes til den første ukrudtsbekæmpelse med DFF. Det kan ikke anvendes efter fremspiring, for da skader DFF majsen, og ukrudtet bekæmpes oven i købet ikke særligt godt.

Erfaringen med at det bedste tidspunkt for DFF er så tidligt og inden ukrudtet har løvblade, anbefaler vi, at landmænd straks forsøger at inddrage i DFF-behandling af vintersæd og vårbyg.

Forsøg uden effekt kan være værdifulde

Gennem årene har mange midler været forsøgt markedsført som bedre end de gamle. Når vores forsøg med f.eks. mangan viser, at mangandosis afhænger kun af manganindhold og ikke af formulering, kan man tage det billigste manganmiddel. Hermed ønsker jeg landmændene god tur med mangan til vintersæden. Husk altid at tilsætte spredeklæbemiddel til mangan - det viste forsøgene.

For mere information om markforsøgene kontakt LandboNord på tlf. 9624 2424
Kontakt