Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Likviditeten er brandvarm 07-11-2014

Likviditeten er brandvarm

Af chefkonsulent for ØkonomiRådgivningen Torsten Gruhn

Mange landmænds udfordringer med at skaffe likviditet til fortsat drift af deres landbrugsvirksomheder er større end nogensinde tidligere. Samtidig har pengeinstitutterne fremrykket tidspunktet for, hvornår de træffer beslutning om, de vil stille den fornødne likviditet til rådighed. Det betyder et voldsomt pres for dokumentation af den forventede økonomi på kort sigt, hos de landmænd der har behov for øget likviditet.

De nuværende afregningspriser på mælk og kød, forventningerne til prisniveauerne i 4. kvartal samt 2015 betyder, at mange landmænd ser ind i en meget vanskelig periode, hvor der er behov for at få tilført yderligere likviditet for at opretholde det nuværende produktionsomfang. Det kan sagtens forekomme, på trods af en ganske god produktionseffektivitet med flotte produktionsresultater.

Tidligere, hvis et budget for en landbrugsvirksomhed viste et behov for øget likviditet, så ventede nogle pengeinstituttet typisk på, at årsrapporten for det forgangne år blev udfærdiget, inden de tog stilling til det øgede likviditetsbehov.  Men nu afventer pengeinstitutterne ikke længere årsrapporten, de træffer deres beslutning ud fra forventningerne til økonomien på kort sigt.

Hvis ens budgetopfølgning pr. 30.9.2014 viser en stor negative afvigelse, og det gør den for en del landbrugsvirksomheder, så vil man som landmand blive mødt med et krav fra pengeinstituttet om, at kunne levere et gennemarbejdet estimeret resultat for 2014 sammen med et budget 2015.  Netop estimatet for det forventede resultat for 2014 er meget vigtigt som beslutningsgrundlag for pengeinstituttet vedr. bevilling af en øget likviditet.  Derfor oplever vi lige nu et stort pres på landmændene om, at de skal forholde sig til deres økonomiske situation lige nu og i den allernærmeste fremtid.

Rådet til de landmænd er helt klart, få nu støvsuget de sidste måneder af 2014 for alle mulige tiltag, der kan forbedre jeres likviditet, så det beløb der skal forhandles om er mindst muligt. Vær samtidig sikker på, at likviditetsbehovet er tilstrækkeligt og muligt at gennemføre!








Kontakt