Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Moderniseringsstøtte til kvægstalde 08-10-2020

Moderniseringsstøtte til kvægstalde

Du kan søge moderniseringsstøtte til kvægstalde frem til den 30. oktober 2020. Drøft dine muligheder med LandboNord.

Navnet på ordningen er noget misvisende, da det er en ordning med tilskud til ny- og tilbygning til stalde til malkekvæg eller slagtekalve.
Tilskud beregnes ud fra standardomkostninger, så der skal ikke indhentes og indsendes tilbud.

Puljen fordeler sig således:

  • 21 mio. kr. i puljen til stalde til malkekvæg med malkefaciliteter
  • 35 mio. kr. til stalde til malkekvæg uden malkefaciliteter
  • 29 mio. kr. til stalde til slagtekalve og/eller småkalve

I hver af puljerne er der forlods sat penge af til økologiske ansøgere, det drejer sig om hhv. 5, 8 og 7 mio. kr.

I denne ordning ydes der 20% i tilskud beregnet på grundlag af bruttoarealet i de ansøgte stalde.

De ansøgte projekter prioriteres efter omkostningseffektivitet (miljøeffekt i forhold til investering).

I puljerne til malkekvæg kan der søges tilskud til stalde til såvel køer som kvier.

Standardomkostningen til etablering af staldene er 2.200 kr./m2 (dog 2.400 kr./m2 for slagtekalve). Standardomkostningen til malkeudstyr er ligeledes fastsat i forhold til bruttoareal – f.eks. 810 kr./m2 for en konventionel malkestald.

Der skal desuden søges tilskud til mindst en ammoniakreducerende teknologi til stalden. Det kan være gylleforsuring, overdækning af gyllebeholder, installering af fasefodring baseret på mælkemåling eller overvågning af brunst, sygdomme og drøvtygning.

Der er fastsat standardpriser på de enkelte teknologier, og Aarhus Universitet har beregnet standardmiljøeffekter på dem, samt forskellige kombinationer af teknologierne.

Vi er klar til at drøfte dine muligheder
Årets ordning indeholder mange forskellige kombinationsmuligheder i forhold til at udarbejde en ansøgning. Det vil derfor være oplagt at mødes og regne omkostningseffektivitet på forskellige sammensætninger af din ansøgning.

Hvis du vil drøfte din muligheder, så ring til: Miljøkonsulent Karoline Holst på tlf. 9624 2571 eller send en mail til kho@landbonord.dk

Følg med dine muligheder for at søge tilskud

LandboNords Miljøafdeling udgiver et gratis nyhedsbrev om de mange ordninger, der er under Landdistriksprogrammet.

Tilmelding kan ske på dette link: www.landbonord.dk/raadgivning/nyheder/nyhedsbrev
Kontakt