Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Nordjyske kommuner skal gennemføre naturtjek på kvælstoffølsomme naturområder 02-05-2018

Nordjyske kommuner skal gennemføre naturtjek på kvælstoffølsomme naturområder

I perioden 1.maj - 1.oktober 2018 og 2019 kortlægger de nordjyske kommuner udvalgte heder, overdrev og moser, der i forvejen er beskyttede gennem naturbeskyttelsesloven §3 og ligger inden for 1000 meter fra store husdyrbrug. Vi besøger omkring halvdelen af naturområderne.

Vi registrer planter og områdernes struktur for at kunne vurdere hvor følsomme de er over for kvælstofpåvirkning. Kortlægningen sker med henblik på en hurtigere sagsbehandling i kommunerne ved ansøgning om miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Det er ikke muligt at oplyse lodsejerne om den præcise dato og tidspunkt for besigtigelsen. Detailplanlægningen af de konkrete besøg sker kort tid før selve besigtigelsen foretages. Det er kommunens egne medarbejdere, eller konsulenter, der gennemfører kortlægningen.

Der er gennem Fødevare- og Landbrugspakken afsat midler til at kortlægningen. Kommunerne bliver betalt efter omfang, det vil sige hvor mange naturområder der skal besigtiges i den enkelte kommune og hvor store de er.

Se mere information om opgaven på hjemmesiden eller kontakt naturafdelingen i din kommune.
Kontakt