Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Nyt partnerskab skal øge produktionen af slagtesvin i Frederikshavn Kommune 24-01-2014

Nyt partnerskab skal øge produktionen af slagtesvin i Frederikshavn Kommune

Under overskriften ’Flere svin, øget beskæftigelse og mere energi’ har Frederikshavn Kommune, Fødevareforbundet NNF Nordjylland, LandboNord og Danish Crown netop indgået en partnerskabsaftale, der skal sikre og øge produktionen af slagtesvin i kommunen.

Med aftalen ønsker parterne at arbejde aktivt for at demonstrere lønsom og bæredygtig svineproduktion, som skaber arbejdspladser og leverance af råstof til biogasanlæg i Frederikshavn Kommune.

Fremtidens staldanlæg 

Partnerskabets styregruppe og arbejdsgruppe består af repræsentanter fra alle partnere, og de arbejder fokuseret med følgende fire indsatser:

 • At en eller flere landmænd etablerer et teknologisk moderne staldanlæg, der kan demonstrere, at det er muligt - effektivt og rentabelt - at producere svin med minimal belastning af miljø, klima, omgivelser og under hensyntagen til dyrevelfærd. Der er tale om et staldanlæg med en produktion på ca. 70.000-90.000 slagtesvin om året på én samlet lokalitet i staldanlæg a ca. 30.000 slagtesvin om året. Størrelsen er nødvendig for at skabe en rationel drift og en moderne arbejdsplads.
 • At understøtte de landmænd, som allerede har en produktionstilladelse, og som er på vej til at udvide eksisterende svineproduktion.
 • At afsøge og afprøve muligheder for alternative ejerformer af slagtesvinebedrifter.
 • At skabe et fælles talerør over for de nationale beslutningstagere, og dermed skabe større mulighed for at påvirke de beslutninger, som kan være med til at øge slagtesvineproduktionen i Danmark.

Arbejdsgruppen er allerede i gang med at se på, om der er potentialer, der ikke er fuldt udnyttede i forhold til de produktionstilladelser, der er i dag er udstedt til svineproducenter i Frederikshavn Kommune. Arbejdsgruppen ser ligeledes på, hvor der er muligheder for etablering af teknologisk moderne staldanlæg – herunder finansiering og mulige interessenter.

Handlekraftigt partnerskab

Danish Crown i Sæby er kommunens største private arbejdsplads med ca. 1.000 arbejdspladser, og den genererer samtidig en afledt beskæftigelse på 300 arbejdspladser i lokalsamfundet. Slagteriet i Sæby kan dagligt slagte 10.000 svin, men da det kniber med at få leveret tilstrækkeligt antal slagtesvin, udnyttes slagteriets kapacitet ikke fuldt ud. Hvis antallet af slagtninger falder yderligere, får det store konsekvenser for beskæftigelsen, som det senest er sket på Danish Crown i Fåborg.

 • Landbrugs- og fødevareområdet beskæftiger 13 procent af arbejdsstyrken i Frederikshavn Kommune. De arbejdspladser skal vi fastholde, og vi skal skabe flere. Derfor er alle parter i værdikæden nu gået sammen i et handlekraftigt partnerskab, der arbejder med konkrete initiativer og indsatser, som kan fremme slagtesvineproduktionen i lokalområdet af tre grunde. For at sikre tilstrækkeligt mange slagtesvin. For at øge antallet af arbejdspladser og for at sikre leverance af råstof til de biogasanlæg, der skal forsyne os med vedvarende energi i fremtiden, udtaler borgmester Birgit S. Hansen.

Fastholdelse af arbejdspladser

Produktionen af slagtesvin i Danmark er udfordret. Mens antallet af slagtninger falder i Danmark, stiger antallet af smågrise, der eksporteres til primært Tyskland. Det er en udfordring, der vil få store konsekvenser for den danske svineproduktion og beskæftigelsen her og i følgeerhvervene.

 • Vi kan ikke sidde stiltiende og se hundredvis af arbejdspladser forsvinde samtidig med, at 10 millioner levende svin årligt køres ud af landet. Vi vil kæmpe for at fastholde arbejdspladser i Nordjylland.
  Men hvis vi skal vende udviklingen og sikre slagteriindustrien, bliver vi nødt til at finde nye måder at producere svin på, så produktionen ikke generer omgivelserne, og svinene ikke køres til Tyskland for at blive slagtet.  Det er det vi prøver nu, siger John Christiansen, formand for NNF Nordjylland.

Landbrug & Fødevarers direktør ser store perspektiver i partnerskabet, som kan vise vejen for resten af Danmark.

 • De fortjener al mulig ros i Frederikshavn Kommune for at samarbejde så målrettet om at styrke det lokale erhvervsliv. Hvis vi vil bevare og udvikle de mange arbejdspladser, vi i Danmark har i svineslagterisektoren, er det bydende nødvendigt, at vi gør det attraktivt for de danske landmænd at producere nogle flere slagtesvin, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Flemming Nør-Pedersen tilføjer:

 • Samarbejdet kan blive en vigtig model for andre rundt om i landet, for her har man fået alle parter med. Alle - lokalpolitikere, slagterier, landmænd og medarbejdere – sidder hver især med deres lille hjørne af løsningen. Jeg håber, at man andre steder i landet vil finde inspiration i det, der lige nu foregår i Frederikshavn.
 • I dag er det meget svært at producere svin til slagterierne – i hvert fald, hvis man som landmand gerne vil have løn for sit arbejde. Det har for mange simpelthen været urentabelt at producere slagtesvin.
 • Det er paradoksalt. På den ene side efterspørger blandt andre kineserne dansk svinekød i sådan en grad, at vi har svært ved at følge med. På den anden side, er antallet af slagtninger i Danmark faldet siden 2007 med næsten 10 pct. Og beskæftigelsen er jo desværre fulgt med ned, siger Flemming Nør-Pedersen.

Et skæbnefællesskab

Partnerskabsaftalen er ifølge svineproducent Palle Joest Andersen, der også er medlem af Danish Crowns bestyrelse, en modig aftale, som sender et vigtigt signal:

 • Vi har brug for hinanden heroppe i Danmarks nordligste kommuner i en tid, hvor mange arbejdspladser forsvinder. Hvis vi hjælpes ad – landmænd, kommune, slagteri og slagteriarbejdere, så kan vi sikre og udbygge det her erhverv, som giver brød på bordet for så mange mennesker i Udkantsdanmark. Den her aftale sender et signal til de lokale svineproducenter om, at samfundet heroppe støtter op om dem, og det er enormt vigtigt for lysten og modet til at investere og bygge nyt. På en måde kan man sige, at vi alle lever i et skæbnefælleskab - landmænd, slagteriarbejdere og kommunen, siger Palle Joest Andersen.  

 

FAKTA

Landbrugs- og fødevareerhvervet i Frederikshavn Kommune
Tegner sig for 13 procent af beskæftigelsen
Fødevarer og Energi er to af kommunens prioriterede vækstspor
Ifølge en analyse af jordbrugserhvervene fra 2009 udgjorde svin ca. 62 procent af den samlede husdyrproduktion og kvæg ca. 30 procent.
Danish Crowns slagteri i Sæby
Daglig kapacitet: Der kan dagligt slagtes 10.000 svin
Arbejdspladser: 1.000 samt 300 afledte arbejdspladser i lokalsamfundet
Fremtidens staldanlæg
Produktion: min. 2.000-2.500 dyreenheder – svarende til ca. 70.000-90.000 slagtesvin på én samlet lokalitet i staldanlæg á ca. 30.000 slagtesvin årligt for at skabe en rationel drift
Anslået pris inkl. udgifter til miljøteknologi og design: 80+ mio. DDK.
Pris inkl. biogasanlæg: 100+ mio. DDK.
 

For yderligere oplysninger kontakt styregruppen:

Palle Joest Andersen, Danish Crown
Bestyrelsesmedlem
Mobil 2022 6602
E-mail: joest@andersen.mail.dk

John Christiansen, NNF Nordjylland         
Formand        
Mobil 5120 4480
E-mail: jc@nnf.dk

Niels Vestergaard Salling, LandboNord
Formand
Direkte tlf. 9883 2244
Mobil 2161 8211
E-mail: vestergaard-salling@post-tele.dk

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune
Borgmester
Tlf. 9895 6009

Mobil 2916 3039

E-mail: bihn@frederikshavn.dk
Kontakt