Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Overvejer du, at ophøre med selvstændigt landbrug? 22-03-2018

Overvejer du, at ophøre med selvstændigt landbrug?

Hvis du i forbindelse med afslutning af regnskabsåret 2017, går med overvejelser om, at ophøre som selvstændig og overgå til enten dagpenge eller efterløn, er det vigtigt, at du tager en drøftelse af dette med din økonomikonsulent, men også med socialkonsulent Susanne Sander.

Der træder nemlig nye regler, vedrørende dagpenge og efterløn, i kraft pr. 1. oktober 2018. Det er derfor rettidig omhu allerede nu, i forbindelse med afslutning af regnskabsåret, at gøre sig overvejelser, om man fortsat kan opfylde de betingelser, som de nye regler stiller op, for at kunne få ydelser fra A-kassen fremover.

Fremover overgår man til et optjeningskrav, der er gjort op på kroner og ører således, at man i forhold til en beregning, går 3 år tilbage og at man der tager udgangspunkt i afsluttede regnskaber. Man skal i den periode have tjent kr. 228.348 (i 2018 tal) – både som selvstændig og som lønmodtager, for at opfylde kravet. Hvis man ikke kan det, er der mulighed for udelukkende at bruge overskuddet fra den selvstændige virksomhed 5 år tilbage, de 2 bedste og så se, om man på baggrund af dette, opfylder kravet til indkomst.

Med andre ord bliver det fremover mere krævende for landmænd og deres økonomikonsulenter, at planlægge ophøret således, at man sikrer højt beregningsgrundlag i afsluttet indkomst inden overgang til dagpenge eller efterløn.

Mindstesatsen ophører
Med de regler, der er frem til den 30. september 2018, er der mulighed for at få en mindstesats, hvis man har et indkomstgrundlag til beregning af dagpenge og efterløn, som ligger under kr. 183.000 om året. Denne mindstesats afskaffes, hvorfor man i forbindelse med gennemgang af det sidste afsluttede regnskabsår, skal gøre sig overvejelser, hvis man tilhører den gruppe, der ikke fremover opfylder de nye indkomstkrav, men måske opfylder kravet til mindstesats og derfor kan vælge at ophøre nu således, at man får udmålt sin understøttelse og evt. senere efterløn, på dette grundlag.

Skattefri præmie
Som noget nyt beregnes retten til skattefri præmie alene på baggrund af den indtægt, man har opnået i hvert af årene og disse divideres med en omregningsfaktor, der i 2018-kroner hedder 118,68. Med andre ord vil man kunne opnå max. præmie, hvis indtægten er kr. 228.348 årligt divideret med 118,68 (omregningsfaktoren), hvilket giver 1.924 timer. Hvis man har dette indtægtsgrundlag, vil man kunne få 4 skattefri præmier i det pågældende år. Der er ikke mulighed for at overføre høj indkomst i et indkomstår til et andet indkomstår, hvor man har en lavere indkomst. Konsekvensen af dette vil være, at man i indkomståret med den lave indkomst, mister retten til skattefri præmie og dermed evt. får færre portioner udbetalt.

Susanne Sander
Socialkonsulent
Tlf. 9624 2436
Mobil 4052 5215 
ssa@landbonord.dk
Kontakt