Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Sådan flyttede vi dødeligheden blandt pattegrisene 19-09-2016

Sådan flyttede vi dødeligheden blandt pattegrisene

Hos svineproducent Claus Budolfsen, Tårs, igangsatte vi et gårdkursus i efteråret 2015 med det formål at sænke pattegrisedødeligheden til under 15 %. E-kontrollen for 4. kvartal 2015 viste 12,4 % døde pattegrise.

Dødeligheden var for høj

E-kontrollen for soholdet hos Claus Budolfsen havde længe vist gode resultater på langt de fleste nøgletal. Det nøgletal, der holdt antallet af fravænnede grise pr. årsso nede, var dødeligheden hos de levendefødte pattegrise. I 3. kvartal 2015 lå den på 19 % og den havde i flere  kvartaler ligget for højt. Det skulle der nu gøres noget ved.

Sådan gjorde vi

Vi igangsatte et gårdkursus bestående af fire besøg, hvor Claus og jeg på det første besøg satte os sammen med de ansatte i soholdet for at udpege de fokusområder, vi skulle gennemgå på besøgene. De ansatte havde gennem længere tid registreret alder, dødsårsag og staldnummer på de døde pattegrise, så her havde vi et oplagt analyseværktøj. Herudover aftalte vi, at vi skulle drøfte forbedringsmuligheder inden for områderne klimastyring, huldstyring, foderstrategi, kuldudjævning og råmælksforsyning samt valg af mellem og ammesøer.

Vi opdaterede bl.a. foderskemaerne til brug i farestalden. Skemaerne viser, hvor mange liter de to forskellige slags foderkasser skulle sættes på i løbet af diegivningsperioden. Besætningen vejede foder i farestalden og sammen med ændret energiindhold opdaterede vi skemaerne. Disse skemaer blev tilpasset løbende i takt med, at diegivningsfoderet blev tilpasset. Derudover ændrede vi antallet af daglige udfodringer i farestalden fra fire til tre, så alle lå inden for normal arbejdstid. Det gav en øjeblikkelig gevinst på antallet af klemte grise. Finjustering af rumtemperaturen gav færre klemte grise, og højere hygiejne omkring kastration og injektioner reducerede antallet af grise døde af blodforgiftninger.

Resultater og motivation

I løbet af 4. kvartal 2015 fratrådte den farestaldsansvarlige, så driftsleder Jens Andersen blev flyttet til farestalden, mens Claus selv overtog ansvaret for løbe- og drægtighedsstalden. Jens gav arbejdet en ordentlig skalle og fik indført de ændringer, vi sammen aftalte. Og det gav i den grad gevinst, hvilket var med til at motivere især Jens yderligere.

Gårdkursets sidste besøg afsluttede vi med at drøfte, hvordan ejer og ansatte fremover opretholder motivationen og forbedrer tallene yderligere. Claus ved f.eks. nu, hvad der motiverer hver enkelt af de ansatte. Fremover holdes månedsmøder på bedriften, hvor aktuelle resultater og tiltag drøftes. Det skal også medvirke til at opretholde motivationen hos alle.

Præmie til besætningen

Samtidig med gårdkurset deltog besætningen i den landsdækkende PattegriseLIV-konkurrence. I konkurrencen udsendes hvert kvartal en hitliste over resultaterne det seneste halve år. Hitlisten rangeres efter måltallet totaldødelighed (dvs. døde pattegrise inkl. dødfødte) og ligesom i Tour de France uddeles hver gang tre trøjer. Senest vandt Claus Budolfsen den grønne pointtrøje, fordi hans besætning havde fået flest point for den ændring, der var sket i totaldødeligheden siden referenceåret 2014. Ud over den store ære og anerkendelse udløste denne præmie betydelige mængder slik. For Claus betyder ændringen fra kalenderåret 2014 til det seneste halve år en økonomisk gevinst på ca. 300.000 kr. årligt frem til og med fravænning.
Kontakt