Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Sådan steg dækningsbidraget med 50 kr. pr. gris 24-04-2015

Sådan steg dækningsbidraget med 50 kr. pr. gris

Da Jørgen Gadensgaard så tallene i budget 2014 for sin slagtesvineproduktion, tegnede der sig et billede af en presset økonomi. Men efter svinerådgiver Preben Høj anbefalede at ændre indsættelsesvægten fra 30 kg til 17 kg, var der udsigt til et markant forbedret dækningsbidrag.

Da Jørgen Gadensgaard så den positive forbedring i budgettet ved at følge Preben Højs råd, var det ikke svært at træffe beslutningen.

- Da der som udgangspunkt var udsigt til at forbedre dækningsbidraget pr. slagtesvin med 30 kr., så det var ikke svært for mig at træffe beslutningen. At resultaterne nu har vist sig at nå helt op på 50 kr. pr. slagtesvin, er jo bare positivt, siger Jørgen Gadensgaard.

Tidligere har der ikke rigtigt været nogen smågriseproducenter, der var interesseret i at levere 17 kgs grise. Men det er blevet en mulighed fordi mange smågriseproducenter er udfordret på pladsen.

- Antallet af grise pr. årsso har været støt stigende de seneste år, og det betyder, at mange smågriseproducenter har for lidt plads i deres stalde. Og da de færreste har råd til at udvide, vælger nogle at levere smågrisene allerede ved 17 kg. Det giver dem til gengæld plads til at tage flere søer ind i produktionen og dermed producere flere men mindre grise. det er en gunstig situation for både dem og for mig, forklarer Jørgen Gadensgaard.

Tidligere var dyreenhederne en begrænsende faktor på Jørgen Gadensgaards bedrift. Men den lavere indsættelsesvægt har nu medført, at antallet af dyreenheder i slagtesvinestalden er blevet mindre.

Få ændringer i eksisterende staldanlæg

Inden Jørgen Gadensgaard skulle træffe den endelige beslutning om, hvorvidt han skulle ændre sin produktion, tog han svinerådgiver Preben Høj fra LandboNord med på råd.

- Preben Høj hjalp med projekteringen og med at afgøre, hvilke ændringer den nye produktionsform ville kræve af stald, foderanlæg osv., siger Jørgen Gadensgaard.

Det blev til, at fire sektioner skulle have overdækning i stierne, en ekstra silo skulle opføres og det eksisterende foderanlæg skulle gennemgå en mindre ombygning. En investering der kostede i underkanten af 100.000 kr.  

Efter omlægningen faldt foderforbruget pr. kg tilvækst så meget udover det forventede, at det svarede til yderligere 20 kroners besparelse pr. produceret slagtesvin.

Udover justeringerne af det eksisterende produktionsapparat har den nye produktionsform ikke ændret meget på rutinerne på bedriften.

- Pasningen af grisene adskiller sig ikke meget fra tidligere, så det har ikke været en udfordring. Til gengæld er vi gået fra 13 til 16 ugers omdrift, og det gør, at vi har bedre tid til at gøre klar til en ny levering af grise, siger Jørgen Gadensgaard

Kom bare i gang

Jørgen Gadensgaards anbefaling til andre, der står med samme overvejelse er, at de bare skal komme i gang – selvfølgelig forudsat, at de kan finde en smågriseproducent, der vil levere 17 kgs grise.

- Set i bagklogskabens lys ville jeg ønske at jeg havde ændret produktionen for længe siden, for det har vist sig, at resultaterne har været markante. 50 kr. ekstra pr. produceret gris bliver til en væsentlig forbedring af årsregnskabet, når jeg producerer ca. 7.000 grise hvert år, siger Jørgen Gadensgaard.

Vil du vide mere - kontakt Svinerådgiver Preben Høj på telefon 2911 8428 eller på prh@landbonord.dk.
Kontakt