Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Skal du have et minivådområde? – spørg oplandskonsulenterne 05-07-2017

Med vedtagelsen af Landbrugspakken fik landbruget lov til at gøde mere, for i stedet at skulle foretage frivillige tiltag for at reducere den ekstra kvælstof.

Det er nu ved at være tid til at igangsætte de kvælstofreducerende tiltag, og her skal de lokale oplandskonsulenter hos LandboNord, Anna Birgitte Thing og Camilla Thomsen, bidrage til bl.a. rådgivningen vedrørende etablering og placering af minivådområder m.m.

Hvilke arealer kan bruges?
Et minivådområder er et teknisk anlæg der med sine tre åbne bassiner udgør et naturligt renseanlæg, som har til formål at rense drænvand for kvælstof og fosfor. Størrelse på minivådområderne tilpasses størrelsen af drænoplandet således, at minivådområdet udgør min. 1 % af det pågældende oplandet.

Gode grunde til at etablere et minivådområde
Minivådområder er godkendt som værende et kollektivt virkemiddel, hvor effekten deles kollektivt i vandoplandet. Dette betyder at reduktionen af kvælstof ikke kun vil komme grundejeren til gode, men ligeledes vil være gavnligt for alle i vandoplandet.

Med et minivådområde på sine arealer kan man udover at opretholde en god afvanding af markerne ligeledes opnå en øget rekreativ værdi idet anlægget kan indpasses i naturen og dermed fungere som en naturlig del af landskabet.

Tilskudsordning
I forbindelse med at tilskudsordningen for etablering af minivådområder åbner i 2018 kan der søges 100 % tilskud til etableringsomkostningerne ved etablering af et minivådområder. Derudover har man mulighed for at søge om en mindre kompensation for tabt areal.

Der er i den kommende tilskudsordning afsat midler til etablering af ca. 130 minivådområder på landsplan. Områderne prioriteres ud fra om de pågældende arealer er defineret som ”egnede” eller ”potentielt egnede”, defineret ud fra undersøgelser foretaget af Aarhus Universitet.

Kontakt
Kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for at etablere et minivådområde eller nogle af de øvrige kollektive virkemidler, er du velkommen til at tage en uforpligtende snak med oplandskonsulenterne, der gerne kommer ud og ser på mulighederne på din ejendom.

Anna Birgitte Thing, Tlf.: 9624 2581, Email: abt@landbonord.dk

Camilla L. Thomsen, Tlf.: 9624 2599, Email: clt@landbonord.dk        
Kontakt