Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Skat på el- og hybridbiler 15-11-2021

Skat på el- og hybridbiler

Virksomhedsejere anskaffer sig også el- og hybridbiler, og i forlængelse heraf opstår naturligt spørgsmål om, hvordan man skattemæssigt skal forholde sig, hvis bilen anvendes blandet, dvs. både privat og erhvervsmæssigt.

Blandet benyttet bil – fordeling af omkostning

Hovedparten af virksomhedsejere placerer bilen i privat regi, og opgør herefter privat- og erhvervsmæssige andele af bilens driftsudgifter vedr. afskrivning, brændstof, forsikring, ejerafgift og forsikring m.v. Reglerne for el- og hybridbiler er principielt de samme, bortset fra at udgift til brændstof – helt eller delvist – erstattes af køb af el. Herefter opstår naturligt spørgsmål om:

  • installation af ladestander i abonnementsordning (Clever, EON, OK m.fl.)
  • køb og installation af ladestander for egen regning (ejes af virksomheden)
  • almindeligt køb af strøm fra el-selskab
  • hvad nu hvis jeg har et VE-anlæg, solceller eller vindmølle

Ladestander i abonnement

Ved ladestander i abonnement betales et fast beløb til udbyderen af abonnementsordningen. Betalingen afhænger af, om man har en hybrid- eller en el-bil, samt hvilken ordning man i øvrigt har valgt. Den faste månedlige betaling er ikke en betaling for strøm og afgift, og man betaler selv for strømforbruget på sædvanlig vis. En gang i kvartalet tilbagebetaler udbyderen af abonnementsordningen el-afgiften og forbrug af strøm med den sats, der er gældende.  

Skattemæssigt behandles betaling af abonnement og strømforbrug (inkl. afgifter) som en driftsudgift på bilen. Heri modregnes den tilbagebetaling, man modtager fra udbyderen, og nettoudgiften fordeles herefter mellem privat og erhverv i forhold til den kørsel der er sket. Evt. momsfradrag afhænder af bilens indregistrering, dvs. hvis den er på gule eller hvide plader.

Ladestander ejes af virksomheden

Ejer du selv ladestanderen, og betaler for installeringen heraf, anses omkostningen hertil som køb af et blandet benyttet aktiv placeret udenfor virksomheden. Der kan foretages skattemæssig afskrivning på omkostningen, og afskrivningen fordeles herefter mellem privat og erhverv.

Den el der købes af fra el-selskabet, og som medgår til ladning af bilen (aflæses på ladestander), behandles skattemæssigt som et forbrug der bogføres sammen med bilens øvrige driftsudgifter. Bilens samlede driftsudgifter fordeles herefter på sædvanlig vis mellem privat og erhverv. Bemærk her at selve el-afgiften kan afløftes (tilbagebetales) fuldt ud.

Strøm fra VE-anlæg

Hvis strømmen til opladning helt/delvis kommer fra eget VE-anlæg, er reglerne lidt mere komplicerede. Den strøm der produceres på VE-anlægget, bliver ikke fuldt ud registreret på ejendommens el-måler, idet man – så at sige – bruger noget af den strøm man selv producerer. I disse tilfælde er der alene fradrag for den del af el-afgiften, på den del af strømmen, hvorpå der er betalt afgift.

Bil i virksomhedsordningen

Vælger man at placere en blandet benyttet bil i virksomhedsordningen, skal man beskattes af værdien af fri bil efter gældende regler, dvs. uden at skele til hvordan kørslen er fordelt mellem privat og erhverv.

I et netop fremsat lovforslag foreslås det, at omkostninger til ladestander (køb eller abonnement) kan indgå som en driftsudgift i virksomheden, og man kan afskrive på den fulde udgift. Udgiften til køb af el fratrækkes ligeledes fuldt ud, men indehaveren vil ikke blive beskattet af forbrug vedr. opladning af bilen.

Der kan komme ændringer i reglerne

Skatte-, afgifts- og momsreglerne for ladning af el- og hybridbiler, er stadig i en tidlig fase, og der vil helt sikkert komme ændringer til reglerne, når Skattestyrelsen på et senere tidspunkt udgiver vejledninger og anvisninger om hvordan tingene skal behandles. Endvidere vil der sikkert opstå nye former for ordninger i form af køb og abonnementsordninger, som vi endnu ikke kender.

Spørg os hvis du er i tvivl

LandboNord følger med i udviklingen for el- og hybridbiler, og vi sørger naturligvis for at gøre det rigtigt, når vi opgør el- og hybridbilers forbrug af el, uanset hvilket løsning du vælger. Så har du brug for hjælp, eller har spørgsmål før du vælger hvilket type bil og ladeordning du skal vælge, er du meget velkommen til at kontakte os.    

For mere information kontakt Chefrådgiver, Skat, Jens Chr. Obel på telefon 51244 558/9624 1838 eller mail jco@landbonord.dk
Kontakt