Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Skat ved gaver og arv 26-03-2021

Skat ved gaver og arv

Personer med pæne formuer, overvejer fra tid til anden hvordan formuen – eller en del heraf – kan videregives til børn og børnebørn. Overvejelserne går ofte på, om det skal ske mens man er i live, eller om midlerne først skal arves ved død.

Dødsboskat og arveafgift er to forskellige ting. En eventuel dødsboskat skal betales af boet før arven fordeles, og af arven betales boafgift med 15%. Hvis boets nettoformue overstiger 3.033.700 kr., og for ægtefæller der sidder i uskiftet bo 6.067.400 kr., vil boet være skattepligtigt.

Hvis boet er skattepligtigt, skal der betales dødsboskat af de skattepligtige fortjenester, der opstår ved realiseringen af boets aktiver. Hvis boet alene består at privatbolig (parcelhus), sommerhus og almindelige bankindeståender, vil der ikke blive uløst skat i boet uanset om førnævnte grænser overskrides. Der kan derimod opstå skat, hvis der i boet er erhvervsejendomme, værdipapirbeholdninger eller andre aktiver hvorpå der kan hvile en udskudt skat.

Hvis boets formue overstiger beløbsgrænserne, kan det derfor være en god idé at få givet de ”skattefrie” aktiver til børn og børnebørn, mens man er i live. Frie midler kan gives som gaver, og der kan evt. også ske belåning af ejendomme, og forære låneprovenuet som gaver til sine arvinger.

Hvis muligheden foreligger, vil det derfor være hensigtsmæssigt at nedbringe formuen mens man er i live, således man er under de nævnte beløbsgrænser. Ved at nedbringe formuen, kan man sikre sig at de skattepligtige aktiver, der efterlades i boet, ikke udløser skat ved død, men alene boafgift.

Som ældre bør man derfor se på sin formue og acceptere, at det kan koste gaveafgifter at nedbringe formue, men samtidig glæde sig over, at der på længere sigt kan spares den dag, hvor man ikke er her længere. 

For mere information kontakt Chefrådgiver, Skat, Jens Chr. Obel på telefon 51244 558/9624 1838 eller mail jco@landbonord.dk
Kontakt