Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Tilskud til modernisering af kvægstalde 23-02-2015

Tilskud til modernisering af kvægstalde

Bekendtgørelsen til ordning om tilskud til modernisering af kvægstalde er netop kommet i høring.

Af forslaget til bekendtgørelsen fremgår, at der er afsat 100 mio. til ordningen i 2015, og der kan ansøges om tilskud i perioden 19. marts til 19. maj.

Der ydes tilskud til etablering af nye stalde, tilbygning til stalde samt ombygning af eksisterende stalde med henblik på at styrke bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Til ny og tilbygninger kan ydes 20 % i tilskud af fastsatte priser, f.eks. en pris på 20.035 kr. pr. sengebåseplads til lakterende køer.


De faste priser ved ny og tilbygninger fremgår af Bilag 1 til bekendtgørelsen.

Læs bekendtgørelsen her

Ombygninger af eksisterende stalde kan opnå 40 % i tilskud. For disse investeringer skal der indsendes to tilbud på investeringen. For disse investeringer gælder at der ligger en maksimumgrænse for investeringernes størrelse, f.eks. en pris på 11.940 kr. for etablering af en sengebåseplads til lakterende køer.

Maksimumpriserne ved ombygning fremgår også af bilag 1.

Der ydes tilskud til investeringer mellem 300.000 kr. og 25 mio. kr. 
Kun investeringer beskrevet i bilag 1 er tilskudsberettigede.

For at ansøgninger kan komme i betragtning, skal der sammen med ansøgningen fremsendes en finansieringsplan, der er krediteret af et låneinstitut.

Ansøgningerne bliver prioriteret efter et pointsystem hvor projektets nutidsværdi giver op til 3 points, samt miljøgodkendelse og byggetilladelse hver giver et point. Kun projekter med minimum 3 points kommer i betragtning.

Kontakt LandboNords MiljøRådgivningen på telefon 96 24 24 24 hvis du ønsker yderligere informationer eller vil skrives på vores liste over mulige ansøgere.
Kontakt