Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Tilskud til modernisering af stalde til malkekvæg 04-06-2018

Igen i 2018 åbner en ansøgningsrunde om Moderniseringsstøtte til Kvægstalde. Ordningen er åben i perioden 16/8 – 13/12 2018. 

Der er 110 mio. kr. i puljen
I år er ordningen mindre bureaukratisk, idet der søges på grundlag af faste priser og der ingen krav er om indhentning af tilbud.

Puljen er underopdelt i nedenstående puljer. Der skal som minimum søges om investeringer på 300.000 kr., dog kun 200.000 kr. til opdræt og slagtekalve. Der ydes 20% i tilskud, til de projekter der opnår tilsagn.

 

Etablering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald 25 mio. kr.
Etablering af stald til malkekøer 50 mio. kr.
Etablering af stald til kalve/ungdyr og slagtekalve (heraf 6 mio. kr. til slagtekalve) 15 mio. kr.
Totalrenovering af stald til malkekøer inkl. malkestalden 4 mio. kr.
Totalrenovering af stald til malkekøer men ikke malkestalden 5 mio. kr.
Totalrenovering af stald til kalve/ungdyr og slagtekalve (heraf 5 mio. kr. til slagtekalve) 11. mio. kr.

 

Ved renoveringer er der som minimum et krav om at staldgulvet skal ændres, for at søge tilskud. Indtil videre har Landbrugsstyrelsen meldt ud, at der er krav om udgravning til spalter, mens de endnu ikke har taget stilling til om det er tilstrækkeligt at etablere sengebåse i fuldspaltebokse eller etablering af sengebåse i eksisterende dybstrøelsesstald.

Der kan udelukkende søges om malkestald til det antal køer, der skal bygges eller renoveres stald til.

Faste priser
Tilskud søges på grundlag af faste priser, f.eks. en omkostning på 20.035 kr. for en nybygget sengebås til en lakterende ko (svarende til et tilskud på 4.000 kr. pr. bås) og pris på 11.940 kr. for renovering af en sengebås til en lakterende ko (svarende til et tilskud på 2.388 kr.). Tilskud beregnes på grundlag af disse priser uafhængigt af de faktiske investeringer. Hvis det er muligt at opføre stalden billigere end de faste priser, enten ved selv at udføre en del af arbejdet, eller ved at være skrap ved forhandling med entreprenører, opnås der stadig 20% i tilskud af de faste priser.

Prioritering
Ansøgningerne prioriteres efter projekternes økonomiske effekt, udfra allerede fastsatte indtjeningsværdier for malkekøer, opdræt og slagtekalve. Hvis ansøgninger opnår samme beregnede økonomisk effekt, tildeles tilskud først til store ansøgninger. I årets runde er der ingen krav om, at der skal foreligge miljøgodkendelse eller byggetilladelse for at søge tilskud. De skal dog foreligge, før der kan udbetales tilskud.

Hvornår må du påbegynde projektet?
Når du har sendt din ansøgning om tilsagn om tilskud til projektet til Landbrugsstyrelsen, må projektet sættes i gang for din egen regning og risiko. Det betyder, at hvis din ansøgning ikke resulterer i et tilsagn, må du selv betale alle projektudgifter.

Hvad må du – og hvad må du ikke?
Projektet er ikke tilskudsberettiget, hvis du – inden du sender din ansøgning til os – har:

1. bestilt varer og ydelser til projektet,

2. fået leveret varer og ydelser til projektet, eller

3. betalt udgifter til projektet, herunder forudbetaling.

Du må dog gerne fx indhente miljøgodkendelse og byggetilladelse til projektet, inden du sender din ansøgning.

Økonomisk effekt
Ved udarbejdelse af ansøgning er det vigtigt at overveje, hvad og hvor meget der skal søges til, for at optimere projektets økonomiske effekt. Det er derfor fornuftigt at holde et møde og gennemregne forskellige alternative sammensætninger af ansøgningen.

Hvis du går i overvejelser om, at udvide eller renovere din kostald skal du endelig kontakt Miljøafdelingen, så vi kan få planlagt din ansøgning.

Miljøkonsulent Karoline Holst
Tlf. 9624 2571

Se hvilke teknologier og priser, der ligger til grund for årets ansøgningsrunde:
Teknologier og priser

Økonomisk effekt af investeringer

Tilmeld dig LandboNords gratis service Tilskudsnyt, så vil du blive løbende blive opdateret om muligheder for at søge tilskud under Landdistriksprogrammet. Tilmelding kan ske ved at følge dette link.
Kontakt