Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Tre tilskudsordninger at holde øje med 07-07-2014

Tre tilskudsordninger at holde øje med

I den kommende tid er der tre tilskudsordninger, som det er værd at holde øje med. Det gælder for områderne Miljøteknologi, Løsgående søer og Økologisk investeringsstøtte. Hos LandboNords MiljøRådgivning er der dog en detalje som frustrer.

Der er gode nyheder til de landmænd, som har tænkt sig at investere i økologi, løsgående søer eller miljøteknologi. I den kommende tid er der flere tilskudsmillioner at søge. Men ansøgerne til miljøteknologiordningen må væbne sig med lidt tålmodighed.

Ansøgningsrunde Miljøteknologi efterår 2014

Den 11. august til 12. september åbner den nye ansøgningsrunde om tilskud til Miljøteknologi.

Der er afsat penge til reduktion af tab af næringsstoffer ved udbringning af husdyrgødning (tank og markforsuringsanlæg).

Til etablering af miljøvenlige staldanlæg indenfor svine- og kvægsektoren. Tilskuddet til staldanlæg ydes både til nyetablering og renovering af eksisterende staldanlæg med henblik på reduceret lugt, emission, vandforbrug eller næringsstoffer.

Der kan kun søges tilskud til teknologier, der står på en liste fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Denne liste offentliggøres ca. 1. august, og det frustrerer miljøkonsulent hos LandboNord, Karoline Holst.

- Det er positivt at der bliver mulighed for at søge tilskud til nogen af de mange produktionstilpasninger, der planlægges hos de nordjyske mælkeproducenter. Men det er frustrerende at vi endnu ikke ved, hvilke teknologier der kan søges tilskud til. Landmændene er derfor ude af stand til at forberede den kommende ansøgningsrunde.

Listen forventes at indeholde de teknologier, der tidligere er ydet tilskud til som f.eks. fasefodringsanlæg til svin, malkerobotter til kvæg, ventilationsanlæg i svinestalde.

Er du interesseret i at søge tilskud til Miljøteknologi, så kontakt LandboNords Miljøafdeling på 9624 2424

Tilskud til Løsgående søer

Ordningen er åben for ansøgninger i perioden 18. august til 15. september.

I lighed med sidste år bliver der mulighed for at søge tilskud til løsgående søer.
I denne ordning ydes der tilskud til inventar i stalden inklusive fodringsanlæg, vand og lys.

Er du interesseret i at søge tilskud til Løsgående søer, så kontakt LandboNords Miljøafdeling på 9624 2424

Økologisk investeringsstøtte
I perioden 18. august til 15. september åbner ordningen vedrørende Økologisk Investeringsstøtte.

Først ved ordningens åbning fastlægges det hvordan pengene fordeles på de forskellige områder: Planteavl, svin, kvæg, fjerkræ og gartneri.
Som noget nyt ydes der i år tilskud til investeringer, der kan skab større værdi i landmandens produkter for eksempel pakkemaskiner.

Er du interesseret i at søge Økologisk investeringsstøtte, så kontakt LandboNords Miljøafdeling på 9624 2424
Kontakt