Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Ung og nyetableret 22-11-2016

Ung og nyetableret

Hvordan finder man de bedste medarbejdere?

Hvor meget tid skal man investere i sin bedrift?

Og hvordan får man et godt samarbejde med sin bank? 

Det er måske nogle af de spørgsmål, som en nyetableret landmand har. Selvom man har erfaring med at arbejde i landbruget, eller har uddannet sig til landmand, kan det være en stor udfordring, at skulle lede sin egen bedrift. 

LandboNord kender udfordringerne som de nyopstartede landmænd står overfor, og har derfor oprettet en ERFA gruppe for nyetablerede, hvor man kan dele sine problemer, erfaringer og viden med ligestillede. 

ERFA gruppen

Louise Rødkær Hermansen, der er driftsøkonom ved LandboNord, var med til at oprette gruppen. Hun pointerer, at det specielt er spørgsmål og problemer udover det faglige, som ERFA gruppen er oprettet for at tackle. 

Vi vil gerne samle de unge mennesker, som er etableret, for at de kan På ERFA møderne bliver der drøftet mange ting, som hjælper de nyetablerede godt på vej. lære noget af hinanden og dele erfaringer. Der er grupper for kvæg, svin og planter, hvor de kan lære noget fagligt. Vi har oprettet den nye ERFA gruppe for at dække nogle af de andre udfordringer, som man har, når man er nyopstartet og selvstændig landmand – f.eks. ledelse, at lave budgetter, hvordan man forholder sig til banken, og hvordan man holder motivation i hverdagen, siger Louise Rødkær Hermansen. 

Gruppen fungerer således som et åbent forum, hvor man kan få vendt dagligdagens problemer med personer i samme situation som en selv. Yderligere foregår møderne ude ved deltagerne selv, hvor de fortæller om og viser rundt på deres bedrift. Møderne byder også på oplæg fra LandboNord om emner, som gruppen har ønsket at høre mere om. 

Perspektiv på hverdagens problemer

Gruppen har nu mødtes et par gange, og deltagerne er positive over forløbet. Værten for gruppens seneste møde, Anders Christensen, bestyrer en minkfarm, og han sætter pris på det perspektiv, som gruppen giver ham. - Efter møderne tænker jeg meget over de ting, som vi har talt om i gruppen. Når man hører om de udfordringer de andre står overfor, så overvejer man jo, hvordan man kan bruge deres oplevelser i sin egen hverdag. Og det er jo ting, der går ud over det faglige, så det er f.eks. lige meget at jeg har mink, og at de andre måske har kvæg eller grise, fortæller Anders Christensen. 

Et andet medlem af gruppen, Andreas, er i gang med generationsskifte på en økologisk kvæggård. Selvom Andreas Larsen er vokset op i landbruget, synes han at der er mange udfordringer i at være nyetableret. 

 - Det er jo ikke det hele, man kan læse sig til, så det er rart at høre om ligestilledes erfaringer med f.eks. det at have medarbejdere, og hvordan man styrer sine omkostninger, siger Andreas Larsen. 

Gruppen er enige om, at det at man er i samme situation er meget udbytterigt i forhold til at kunne relatere til hinandens problemer og oplevelser. Carl Christian Lolholm har grise og købte en gård i 2015. Mange af de landmænd han kender, er flere år ældre end ham selv, og han synes, at det kan være svært at relatere og tale med dem om ens dagligdag. 

 - Vi tænker jo helt anderledes end de gør. Vi lever i forskellige verdener. Unge landmænd vil have tid til lidt mere end bare landbrug og bedriften. Tiderne har jo ændret sig. Vi vil det rigtig gerne, og er glade for at arbejde, men vi prioritere også have fritid. Hvor ældre landmænd måske er mere fokuseret på kun at arbejde, og ikke vil have så mange medarbejdere, siger Carl Christian Lolholm. 

Det er specielt dagligdagen med alle dens udfordringer og bekymringer, som fylder meget på møderne. Christian Larsen, som også er med i ERFA gruppen, overtog en gård i 2015 ved succession. Christian synes, at det er betryggende at ide, at der er andre, der går igennem de samme udfordringer som en selv. 

- Man kan jo gå og spekulere alt for meget over sine problemer. Det hjælper at tale med nogen, som måske har haft samme oplevelser som en selv. Det er rart at have et sted, hvor man kan være åben, og fortælle hvad man har på hjertet, fortæller Christian Larsen. 

Louise Rødkær Hermansen er meget tilfreds med ERFA gruppens forløb indtil videre, og synes at gruppen skal have ros for hvor åbne de er på møderne. Derfor vil LandboNord gerne starte flere grupper for nyopstartede og for folk, som endnu ikke er etablerede, men ønsker at blive det.

- Vi vil gerne, at ERFA grupperne udvikler sig i takt med deltagerne og deres problemstillinger. Derfor vil vi ”indrette” grupperne således, at medlemmerne er nogenlunde det samme sted mht. etablering. Det er ligegyldigt hvilket slags landbrug de har. Vi synes, at det er godt, at der er lidt forskellighed i grupperne, sådan at der ikke går for meget fagsnak i det, siger Louise Rødkær Hermansen. 

For mere information kontakt LandboNord på tlf. 9624 2424
Kontakt