Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra MinkRådgivning

Få lavet en god afslutning på gødningsregnskabet 09-12-2020

Få lavet en god afslutning på gødningsregnskabet

Med ophør af minkproduktionen skal avlerne være opmærksom på deres gylletanke.

Der er flere forhold som I skal være opmærksomme på. Specielt dem af jer som har aftaler med naboer om afsætning af gyllen. Den gylle som I kommer til at afsætte i år, bliver bestemt ikke ”en standardvare”. 

1. Der vil komme en hel del vaskevand i tanken fra rengøring af farmen og for de farme som har haft Covid19, skal gyllen tilmed hygiejniseres ved at tilsætte kalk. Sørg for at få pejlet gylletanken inden I begynder at vaske farmen, så I efterfølgende kan fortælle modtageren af gyllen hvor mange kubikmeter gylle der er i tanken og hvor meget vaskevand der er. Det er meget nemmere at afsætte gyllen, hvis man kan forklare modtager hvad det er der er i tanken.

2. Gyllen fra dyr som har været testet positive for Covid19 skal hygiejniseres ved at tilsætte hydratkalk. Ved tilsætning af kalk hæves Ph i gyllen til 12. Det betyder at en stor del af det kvælstof som der er i gyllen fordamper. Igen betyder det at gyllen bliver mindre værd som gødning. Der kan søges om dispensation til udnyttelse af kvælstoffet i gyllen. Med en dispensation skal der kun udnyttes 25% af kvælstoffet i gyllen mod normalt 70%. Det betyder at planteavleren har lov til at købe mere handelsgødning til sine marker. Der skal søges dispensation ved landbrugsstyrelsen.

3. Sørg for at få kontrolleret om det antal dyr i har i gødningsplanen stemmer overens med det antal som der er i opgørelse til erstatning/ekspropriation ved fødevarestyrelsen. Tallene skal gerne stemme overens ved en evt. krydskontrol fra myndighederne.

4. Nogle avlere har overgemt gylle fra tidligere år. Den gylle vil også blive hygiejniseret, og kvæl-stofandelen vil også her blive nedskrevet. 

Kontakt din planteavlskonsulent for at få opgjort mængden af husdyrgødning, så der er styr på det, både over for naboer og over for myndigheder. Det er vigtigt at I får lavet aftaler om afsættelse af alt gyllen her i foråret. Det er meget nemmere at få løst evt. problemer hvis vi er på forkant med at få dem løs.

For yderligere information kontakt planteavlskonsulent Andreas Eriksen på telefon 5017 1944/9624 2590 eller mail aer@landbonord.dk
Kontakt