Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra ØkonomiRådgivning

Kvægfolk fik markant plus i indtjeningen 07-02-2014

Kvægfolk fik markant plus i indtjeningen

Mælkeproducenterne tjente sidste år 350.000 kr. mere end i 2012 – stigning i indtjening forventes at fortsætte med forøget styrke her i 2014.

Regnskaberne for 2013 viser fremgang på bundlinjen og resultatet forbedres med i gennemsnit 350.000 kr. pr. bedrift i forhold til resultaterne for 2012. Mælkeprisen i 4. kvartal blev helt afgørende for fremgangen i årets resultat, udtaler driftsøkonom Niels Reinhard Jensen, LandboNord efter gennemgang af regnskaber for 70 mælkeproducenter.

Resultatet efter finansiering er på 346.000 kr. Bedrifterne har i gennemsnit 236 årskøer og driver 200 ha. Resultatet er en stigning på 356.000 kr. i forhold til 2012. Det pointeres, at fremgangen udelukkende er båret af stigende dækningsbidrag fra køerne.

Det samlede dækningsbidrag steg med 476.000 kr. på trods at et mindre fald i dækningsbidraget fra marken. Årsagen til fremgangen i dækningsbidraget er en kombination af højere mælkepris og faldende foderpriser – der begge slår igennem i sidste halvdel af året.

Samlet set steg den gennemsnitlige mælkepris pr. kg EKM således med 37 øre fra 2012 til 2013, udtaler cheføkonom Hans Fink, LMO.

Udbytterne og kvaliteten i majshøsten var i 2013 yderst tilfredsstillende, mens græsudbyttet svigtede på grund af den tørre sommer. Begge dele påvirker dækningsbidraget fra marken betydeligt, men især det vigende græsudbytte er årsag til faldet.

De kontante kapacitetsomkostninger stiger med 6 %. Især omkostninger til løn, vedligehold og maskinstation viser stigninger.  Det er bekymrende, at de kontante kapacitetsomkostninger fortsat spiser så stor en del af dækningsbidraget pointere rådgivnings- og udviklingschef Anders Andersen, LandboSyd.

Rentebelastningen pr. ko falder i 2013 med 535 kr. pr. ko. Et fald der fremkommer på grund af faldende rente på variabelt forrentede kreditforeningslån.

Forventningerne til resultaterne for 2014 viser, at stigningen i indtjeningen fortsætter med forøget styrke. Prognosen for 2014 viser en stigning i indtjeningen på yderligere 430.000 kr. i forhold til resultatet for 2013. Denne fremgang skyldes, at udviklingen fra 4. kvartal 2013 fortsætter ind i 2014, sådan at bytteforholdet mellem mælk og foder fortsat forbedres, idet mælkeprisen stiger og foderpriserne forventes at falde.

Den første større analyse af årets tidlige regnskaber er blevet til i et samarbejde mellem LandboNord, LandboSyd og LMO. Et samarbejde der i øvrigt er en lang tradition for, og som i år omfatter knap 200 regnskaber fordelt på kvæg-, svine- og minkejendomme.

Regnskaberne bliver udvalgt inden jul, landmændene bliver orienteret så de kan være klar med diverse statusoplysninger lige efter jul, og de første af regnskaberne er allerede gennemgået og afleveret til kunderne – så der rift om at komme med i puljen af tidlige regnskaber udtaler chefkonsulent Torsten Gruhn, LandboNord.

 

Den 6. februar 2014

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

  • Chefkonsulent Torsten Gruhn, LandboNord, tlf. 9624 700 / 2460 2936.
  • Cheføkonom Hans Fink, LMO, tlf. 7015 000 /2035 0004.
  • Rådgivnings- og udviklingschef Anders Andersen, LandboSyd, tlf. 7436 5066 /2328 2471

 

Driftsresultat 2012 og 2013 – prognose 2014, 70 kvægejendomme fra LandboNord, LandboSyd og LMO

  2012 2013 2014
Areal, ha 194 200 205
Årskøer, stk. 231 236 243

 

Alle beløb i t.kr. 2012 2013 2014
Dækningsbidrag mark 1.298 1.225 1.343
Dækningsbidrag kvæg 2.511 3.026 3.554
Anden landbrugsindtægt 107 141 33
Dækningsbidrag i alt 3.916 4.392 4.930
Kapacitetsomkostninger -2.217 -2.363 -2.415
Driftsmæssige afskrivninger -811 -825 -827
Resultat af primær drift 888 1.204 1.688
Afkoblet EU-støtte  620 616 567
Tilskud, udlejning m.v. 37 23 57
Forpagtning -287 -307 -266
Renter -1.181 -1.089 -1.125
Gevinst/tab finansaktiver og gæld -88 -101 -143
Resultat fra landbruget -11 346 778

 
Kontakt