Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra PlanteRådgivning

Hvilke vandløb og søer skal have randzoner? 09-07-2014

Hvilke vandløb og søer skal have randzoner?

Med ændringen af randzoneloven skal der kun være randzoner ved vandløb og søer, der allerede er omfattet af anden lovgivning.

Kilde: www.naturerhverv.dk

Den nye randzonelov

Den nye randzonelov træder i kraft d. 1. august 2014. Randzoneloven er blevet afgrænset, og fremadrettet skal der udelukkende være randzoner ved vandløb og søer, der i forvejen er omfattet af anden lovgivning.

Der skal være randzoner ved:

  1. vandløb og søer der er klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb, eller
  2. vandløb og søer der er beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller
  3. vandløb og søer der er omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i § 69, stk.1, i lov om vandløb, eller
  4. vandløb og søer for hvilke, der er fastsat miljømål i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generations vandplaner), eller bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandområdeplaner).

Som vejledning til randzoneloven arbejder Naturstyrelsen, Geodatastyrelsen, kommunerne og NaturErhvervstyrelsen i øjeblikket på, at tilvejebringe et samlet kvalitetssikret datagrundlag, der skal lette forståelsen af lovens anvendelsesområde. 

Læs hele nyheden fra NaturErhvervstyrelsen her.

Se kortet over, hvilke vandløb og søer, der lever op tiil randzonelovenskriterier her.
Kontakt