Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra PlanteRådgivning

Læplantning – den kollektive ordning samles i en enhed i Nordjylland 03-07-2017

Landdistriktsprogrammet 2017-20 er blevet vedtaget af folketinget.

Under landdistriktsprogrammet ligger ordningen om tilskud til læhegn og småbeplantninger. Ordningen indeholder 10 mio. kr., heraf 8 mio. kr. til den kollektive del. Ordningen administreres af Naturstyrelsen under miljøministeriet. I skrivende stund afventes den endelige bekendtgørelse og vejledning, men ordningen har været i høring og forventes endelig lagt fast i løbet af kort tid.

I Region Nordjylland har regionsbestyrelsen i en lang årrække koordineret plantningsarbejdet for de 12 læplantningslaug, der er i henholdsvis Vendsyssel/ Han Herred, Himmerland og Thy/Mors.

Øget krav til effektivisering og dermed begrænsning i de administrative omkostninger har medført, at organisationen forenkles med det kommende landdistriktsprogram. Tillige har den meget bureaukratiske administration af ordningen fra NAER side været meget arbejds- og ressourcekrævende, hvilket har voldt problemer for de laug, der skulle starte op hvert 5. år.

Det forventes nu, at denne administration bliver lettere fremad rettet, idet ordningen nu ligger i Naturstyrelsen. Det er i hvert fald det indtryk man får med de signaler, der er kommet ud omkring administration af den nye ordning. Styrken i den nye organisation ligger i, at nu er det de samme folk der år efter år arbejder med ordningen, og derved oparbejder en vis rutine til gavn for dem, der skal have plantet. 9 laug ud af de 12 laug har etableret et stort laug, der skal varetage den kollektive plantning i hele Region Nordjylland fra og med maj 2017.

De laug, der er gået sammen om at etablere et nyt enhedslaug, er Foreningen Plantning og Landskabspleje i Nordøstvendsyssel, Foreningen Plantning og Landskabspleje i Brønderslev Kommune, Foreningen for Læplantning og Landskabspleje for Jammerbugt Kommune og Hannæs, Hobro–Nørager Læplantningslaug, Års-Ålestrup Læplantningslaug, Thisted Læplantningslaug, Sydthy Læplantningslaug, Morsø Læplantningslaug, Løgstør – Farsø Læplantningslaug.

Foreningen har taget navnet ”Lokalforeningen Plantning og Landskab Region Nordjylland”. Formand er Jørgen Hansen, Nordøstvendsyssel og næstformand er Claus Jørgensen, Hobro-Nørager. Det administrative arbejde for lauget varetages fra LandboNord af Margith Laugesen og Martin Andersen, Østervrå.

Beklageligvis har læplantningslaugene i Hjørring, Aalborg Nord og Østhimmerland valgt at stå uden for samarbejdet. Om der tilbydes plantning med tilskud i disse områder, kan der ikke svares på.

Den 5 årige turnus bibeholdes og der tilbydes fortsat plantning af kollektiv plantning i Vendsyssel/HanHerred, Himmerland og Thy/Mors. Den kommende plantning 2017-18 tilbydes i områderne Hobro-Nørager, Jammerbugt inkl. Hannæs og Løkken-Vrå gamle Kommune samt Mors.

Yderligere oplysninger om den nye struktur kan fås ved henvendelse til laugets formand Jørgen Hansen, mobilnr. 21781195 eller hos sekretær Martin Andersen, mobilnr. 30905080.
Kontakt